Ulga badawczo-rozwojowa

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej wiąże się przede wszystkim z ponoszeniem wydatków. Normalnie wydatki te są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia lub podlegają amortyzacji po zakończeniu prac rozwojowych. Ulga badawczo-rozwojowa pozwala odliczyć od przychodów część tych kosztów (nazywanych kosztami kwalifikowanymi) drugi raz, zmniejszając tym samym wysokość podatku. Ulga B+R jest zatem atrakcyjnym sposobem ograniczenia ciężaru ekonomicznego prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Więcej na temat tej ulgi przeczytasz w poniższych artykułach.