Oferta

Każdy projekt badawczo-rozwojowy jest niepowtarzalny
i wymaga nieszablonowego podejścia. Wdrożenie ulg dla innowacji wymaga zatem zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań. W ramach naszej usługi zapoznamy się z Twoją firmą i przygotujemy plan działań dostosowany do specyfiki branży oraz realizowanych projektów.

Ulga B+R

1

Weryfikacja procesów B+R

2

Oszacowanie
i kwalifikacja kosztów B+R

3

Obliczenie wysokości ulgi B+R

IP BOX

1

Identyfikacja praw własności intelektualnej dla IP Box

2

Wyodrębnienie dochodów IP Box

3

Oszacowanie korzyści
z zastosowania IP Box

Wsparcie przy rozliczeniu podatku

Księgowość

1

Przygotowanie zmian
w polityce rachunkowości

2

Wsparcie przy wdrożeniu ewidencji przychodów
i kosztów B+R

3

Doradztwo
w zakresie księgowania operacji B+R

Doradztwo prawne

1

Przygotowanie wniosku
o interpretację indywidualną
w zakresie ulg na innowacje

2

Analiza jakości udokumentowania praw własności intelektualnej

3

Pomoc
w przygotowaniu dokumentacji wewnętrznej

Pomoc prawna w sporach z organami podatkowymi w zakresie sposobu rozliczenia ulgi B+R lub IP Box