Czy można skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej przy stracie podatkowej?

Zdarza się, że podatnicy prowadzący działalności badawczo rozwojową generują w danym roku niskie dochody czy nawet ponoszą stratę podatkową. Nie stoi to jednak na przeszkodzie w dalszym czerpaniu korzyści z ulgi B+R.

Ulga B+R przy stracie podatkowej

Prowadzenie prac związanych z działalnością badawczo-rozwojową, o której więcej przeczytać można w naszym artykule Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?, umożliwia korzystanie z preferencji podatkowych, zapewnianych w ramach ulgi B+R. Od osiągniętego dochodu można bowiem dodatkowo odliczyć tzw. koszty kwalifikowane, czego skutkiem jest ostateczne obniżenie podatku dochodowego (o kosztach kwalifikowanych piszemy szerzej w artykule Koszty w ramach ulgi badawczo-rozwojowej – co można odliczyć?).

Zasadą jest odliczanie od dochodu kosztów, które zostały faktycznie poniesione w tym okresie. Mogłoby się wydawać, że powstanie straty podatkowej czy osiągnięcie dochodu niższego niż podlegające odliczeniu koszty kwalifikowane wyłącza automatycznie możliwość pełnego wykorzystania możliwości płynących z zastosowania ulgi badawczo – rozwojowej, jednak przepisy przewidują w tym zakresie rozwiązania korzystne dla podatników.

Jeżeli bowiem podatnik, ze względu na stratę lub niski dochód, nie odliczy w ogóle lub w pełnej wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku, to będzie miał na to czas jeszcze przez 6 kolejnych lat podatkowych.

Przykład:
W 2019 r. podatnik poniósł stratę podatkową i w tym samym roku, w ramach działalności badawczo-rozwojowej, poniósł koszty kwalifikowane w kwocie 200 tys. zł. Dochód podatnika za rok 2020 wyniósł 150 tys. zł, w roku 2021 wystąpiła strata, a w roku 2022 – dochód 100 tys. zł.

Ze względu na wystąpienie straty podatkowej w roku poniesienia kosztów kwalifikowanych, nie zostaną one odliczone w zeznaniu składanym za 2019 r. – termin na rozliczenie upływa wraz z terminem na złożenie zeznania podatkowego za rok 2025. Koszty w kwocie 150 tys. zł odliczone będą przy rozliczeniu roku 2020, a pozostała kwota 50 tys. odliczona będzie od kolejnego dochodu, osiągniętego w 2022 r.

Ulga badawczo-rozwojowa a strata u nowych podatników

Dla podatników dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, wykonujących prace badawczo-rozwojowe, przewidziane zostało nieco inne rozwiązanie. Jeśli w pierwszym roku funkcjonowania poniosą stratę lub osiągną dochód niższy od wielkości podlegających odliczeniu kosztów kwalifikowanych nie będą musieli czekać z rozliczaniem na osiągnięcie dochodów w kolejnych latach – mogą otrzymać zwrot gotówkowy w kwocie 18% lub 19% wartości nieodliczonych kosztów, w zależności od tego, czy dochody opodatkowuje w ramach skali podatkowej czy podatkiem liniowym.

Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą korzystać z tego rozwiązania także w drugim roku prowadzenia działalności.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób możesz wykorzystać ulgę badawczo – rozwojową w swojej działalności – skontaktuj się z nami!

Karolina Kroczak

Przeczytaj także