IP Box. Preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej

IP Box jest preferencją podatkową przeznaczoną dla firm zarabiających na wynalazkach, programach komputerowych, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, topografiach układów scalonych albo produktach leczniczych, weterynaryjnych lub ochrony roślin wytworzonych albo ulepszonych przynajmniej w części w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorcy uzyskujący dochody z takich innowacji mogą, po spełnieniu pewnych warunków stosować stawkę podatku dochodowego w wysokości 5%. Ta preferencja podatkowa premiuje zatem podatników, którzy podejmują ryzyko opracowania i wprowadzenia na rynek innowacji, ponieważ mniejszy podatek to więcej pieniędzy „w kieszeni” z każdej złotówki zarobionej na innowacji.