ABC ulg dla działalności innowacyjnej9 maja 2019

Opracowanie nowego produktu lub usługi albo wdrożenie usprawnień do procesów zachodzących w firmie wymaga często dużych inwestycji finansowych. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na taką inwestycję mogą jednak korzystać z różnych ulg i dotacji ułatwiających realizację projektu.

Wsparcie dla działalności innowacyjnej

Przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzić innowacje w swoim biznesie mogą korzystać z różnych form wsparcia. Najbardziej rozpoznawaną formą są wszelkiego rodzaju dotacje i pożyczki oferowane w ramach funduszy krajowych lub europejskich. Mniej znanym rodzajem wsparcia, który jest jednak dużo łatwiejszy do uzyskania są ulgi podatkowe. Obecnie przedsiębiorcy w związku z wdrożeniem innowacji mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) oraz Innovation Box (IP Box).

Czym jest ulga badawczo-rozwojowa?

Ulga B+R polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania PIT/CIT wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Dzięki temu koszty przeznaczone na badania lub rozwój dla celów podatkowych mogą być uwzględniane dwukrotnie.

Przychody – koszty uzyskania przychodu (w tym koszty B+R) = dochód
Dochód – odliczenia (np. ZUS) – ulga B+R (równa kosztom B+R) = podstawa opodatkowania

Mankamentem ulgi B+R jest konieczność odrębnego ewidencjonowania kosztów badawczo-rozwojowych. Należy również pamiętać, że nie wszystkie koszty mogą być uwzględnione przy wyliczaniu ulgi (tutaj znajdziesz listę kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów, które mogą być odliczone w ramach ulgi). Jednorazowy wysiłek podjęty w celu dostosowania ewidencji księgowej do możliwości skorzystania z ulgi B+R będzie jednak procentował w kolejnych latach w postaci niższego podatku dochodowego.

O uldze badawczo-rozwojowej więcej przeczytasz tutaj.

Czym jest IP Box?

IP Box, nazywany również Innovation Box, jest formą korzystnego opodatkowania dochodów będących wynikiem wykorzystywania praw własności intelektualnej (takich jak wynalazki, wzory przemysłowe, programy komputerowe).
Dochody takie mogą być opodatkowane stawką 5% i dotyczy to zarówno podatników PIT, jak i CIT. Możliwość korzystania z preferencyjnego opodatkowania obwarowana jest jednak kilkoma wymogami:
1) Prawo własności intelektualnej musi być chronione jednym z poniższych środków ochrony:
a. Patentem,
b. Prawem ochronnym na wzór użytkowy,
c. Prawem z rejestracji wzoru przemysłowego,
d. Prawem z rejestracji topografii układu scalonego,
e. Autorskim prawem do programu komputerowego
f. Prawami ochronnymi dotyczących produktów leczniczych, weterynaryjnych lub produktów ochrony roślin;
2) Przedmiot ochrony (program komputerowy, wynalazek, itp.) powinien, przynajmniej w części być efektem działalności badawczo-rozwojowej podatnika;
3) Konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji przychodów i kosztów przypadających na prawa własności intelektualnej.
Możliwość opodatkowania dochodów stawką 5% jest bardzo atrakcyjną opcją, dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują własność intelektualną w swojej działalności. Podobnie jak w przypadku ulgi B+R wdrożenie IP Box w jednym roku umożliwi czerpanie korzyści w postaci niższego opodatkowania przez wiele następnych lat przy niewielkim nakładzie pracy administracyjnej.

O IP Box więcej przeczytasz tutaj.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Warunkiem skorzystania zarówno z ulgi B+R, jak i IP Box jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Nie oznacza to automatycznie, że z ulg mogą korzystać wyłącznie centra badawcze. Działalnością badawczo-rozwojową są bowiem czynności prowadzone w celu zdobycia nowej wiedzy, opracowania nowych produktów, procesów lub usług albo wprowadzania ulepszeń. Działalność tę może prowadzić zarówno duża korporacja międzynarodowa, jak i mały start-up. Istotne jest natomiast to, aby prace trwały nad innowacyjnym i nowym produktem, procesem lub usługą.

Bardziej szczegółową charakterystykę działalności badawczo-rozwojowej znajdziesz tutaj.

Zastanawiasz się, czy prowadzone przez Ciebie prace są działalnością badawczo-rozwojową? Sprawdź to w naszym weryfikatorze!