Prowadzisz prace nad rozwojem produktów lub usług?

Wprowadzasz w firmie innowacyjną technologię?

A może osiągasz zyski z własnych patentów, wzorów przemysłowych,
programów komputerowych?

Sprawdź za pomocą naszych weryfikatorów, czy przysługują Ci ulgi dla innowacji