Przed zawiązaniem spółki warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie dobrej umowy spółki, kompleksowo regulującej najistotniejsze sprawy spółki. Oczywiście, początki działalności z nowymi wspólnikami zazwyczaj przebiegają pomyślnie. Niekiedy jednak, wraz z rozwojem spółki i prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie – większymi pieniędzmi, władzą oraz odpowiedzialnością – między wspólnikami może dojść do konfliktu.

Jakie kroki podjąć, aby nie doszło do sporu?

Przede wszystkimi należy ustalić podstawowe kwestie dotyczące powstania i funkcjonowania spółki:

Przemyśl, kto będzie wspólnikiem i czy jest to kandydat, który daje perspektywę zgodnej współpracy

Jest to istotne z punktu widzenia przyszłych postanowień umowy spółki oraz ustaleń pozaumownych.

Określ istotne elementy w umowie spółki

Już na etapie tworzenia umowy spółki wspólnicy powinni ustalić nie tylko podstawowe elementy (niezbędne do powstania spółki), ale także pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek ewentualnego sporu wspólników. Do takich kwestii należą m.in.:

 • zasady reprezentowania spółki oraz prowadzenia spraw spółki,
 • sposób podejmowania decyzji/uchwał w spółce,
 • zasady udziału wspólników w zyskach i stratach spółki,
 • zasady występowania dotychczasowych wspólników ze spółki oraz przystępowania
  nowych osób,
 • przyznanie wspólnikom mniejszościowym szerszych uprawnień kontrolnych,
 • wskazanie, czy spadkobiercy zmarłego wspólnika będą mogli wstąpić w jego
  miejsce
 • zasady wystąpienia wspólnika ze spółki, jeśli nastąpi spór wspólników,
 • dobrowolne umorzenie udziałów / przymusowe umorzenie udziałów.

Skorzystaj z dodatkowych porozumień

Umowę spółki składa się do jawnego rejestru KRS. Kwestie, które wymagają zachowania poufności warto zatem uregulować w odrębnych dodatkowych dokumentach takich jak porozumienia, polityki inwestycyjne czy dywidendowe, których nie trzeba będzie składać do rejestru przedsiębiorców. Porozumienia wspólników są doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na ustalenie wielu istotnych kwestii dotyczących działalności spółki, których ze względów praktycznych lepiej nie umieszczać w treści umowy spółki.

spór wspólników – czyli jak przeciwdziałać konfliktowi w spółce i jak wyjść z niego zwycięsko?

Jak zażegnać już powstały konflikt?

Kiedy widać pierwsze symptomy konfliktu lub jeśli do otwartego sporu między wspólnikami już doszło, należy działać spokojnie, racjonalnie i z dużą dozą dystansu, aby nie popełnić niepotrzebnych błędów. Poniżej przedstawiamy kroki, które pozwolą znaleźć jak najlepsze wyjście z kryzysowej sytuacji:

Przeanalizuj dokumenty spółki

Zapoznaj się z całą dokumentacją spółki – przede wszystkim umową spółki, udzielonymi pełnomocnictwami, porozumieniami, umowami zawartymi z podmiotami zewnętrznymi i podjętymi uchwałami. W przepisach zawartych w Kodeksie spółek handlowych sprawdź także inne uregulowania, które mogą mieć zastosowanie w takim wypadku.

Sprecyzuj, jakie masz prawa i obowiązki

Zwróć uwagę na zasady reprezentacji i prowadzenia spraw w spółce oraz sposób podejmowania uchwał. Sprawdź też, czy masz kompetencje do powoływania lub odwoływania reprezentantów spółki, a także jakie obowiązki wynikają z posiadanych przez Ciebie udziałów. Warto również sprawdzić czy Kodeks spółek handlowych nie zawiera przepisów, które trzeba będzie uwzględnić w takiej sytuacji.

Zastanów się, co chcesz osiągnąć

Bez przeanalizowania różnych wariantów zakończenia sporu i wyboru tego konkretnego, nie sformułujesz odpowiednich argumentów i nie zbudujesz strategii, która pozwoli Ci wybrać najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

Nie zwlekaj z wyborem odpowiedniego prawnika od sporów

Skorzystaj z pomocy specjalistów w dziedzinie sporów korporacyjnych, którzy doradzą Ci jakie działania należy podjąć, aby zakończyć konflikt w spółce.

Rozważ poinformowanie kontrahentów i pracowników

Musisz przygotować się na to, że skłócony z Tobą wspólnik, posunie się do szerzenia tzw. czarnego PR-u. Warto zatem wcześniej uprzedzić pracowników i kontrahentów o sporze toczącym się między Wami.

Rzeczowa rozmowa często przynosi rezultat

Pamiętaj, że bez podejmowania negocjacji, spór nie zostanie zakończony. Spróbuj uświadomić drugiej stronie ile może stracić kontynuując spór.

Spór wspólników – czyli jak przeciwdziałać konfliktowi w spółce i jak wyjść z niego zwycięsko?

Więcej informacji na  temat sporów wspólników znajdziesz również w innym naszym artykule Konflikt między współwłaścicielami w spółce – zapobiegaj i zabezpiecz swoją przyszłość! opublikowanym na portalu Doradzamy.to.

W ramach sporu wspólników może dojść do naruszenia dóbr osobistych skonfliktowanych udziałowców. Warto mieć świadomość, że może to nastąpić nie tylko w sytuacji, gdy wspólnikami są osoby fizyczne. Więcej o tym możesz przeczytać w artykule Prawo do renomy podmiotów innych niż ludzie.

Jeżeli w toku Twojej działalności pojawił się spór decyzyjny między wspólnikami, zapoznaj się z naszym artykułem na portalu spolkazoo.net Pat decyzyjny – jak go przezwyciężyć?

Tomasz Rutkowski
Karolina Matkowska