Doprowadzenie do rozejścia się wspólników poprzez przejęcie przez wspólnika mniejszościowego części spółek z grupy kapitałowej

Gdy między wspólnikami grupy kapitałowej dochodzi do konfliktu, wspólnik mniejszościowy najczęściej zostaje pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad spółkami wchodzącymi w skład grupy. W sytuacji, gdy pozostali wspólnicy nie wyrażają zgody na spłatę wspólnika w związku z jego wystąpieniem lub spółka nie ma wystarczających środków na sfinansowanie umorzenia udziałów, rozwiązaniem może się okazać „podział” grupy kapitałowej.

Spór wspólników w grupie kapitałowej

Nasz Klient przez wiele lat wraz z innymi wspólnikami prowadził spółki w ramach grupy kapitałowej. Różnica zdań w jednej z kluczowych kwestii sprawiła, że wspólnicy posiadający większość udziałów całkowicie odsunęli go od prowadzonego biznesu i pozbawili prawa kontroli w spółkach.

W początkowej fazie negocjacji podjęliśmy próby uregulowania relacji między wspólnikami. Okazało się jednak, że dalsze, wspólne prowadzenie przez nich działalności jest niemożliwe.

Przejęcie części spółek jako forma spłaty

Nasz Klient nie był zainteresowany jedynie spłatą pieniężną za swoje udziały w spółkach. Chciał dalej prowadzić biznes, na rozwój którego poświęcił kilkadziesiąt lat. W czasie negocjacji zaproponowaliśmy więc rozwiązanie polegające na „podziale” firm w taki sposób, aby część spółek pozostała przy wspólnikach większościowych, a część przy naszym Kliencie. Obie strony przystały na taki sposób zakończenia konfliktu – spółki dalej działają w niezakłócony sposób, a nasz Klient zarządza częścią z nich.

Sprawa, którą zakończyliśmy z sukcesem

  • nasz Klient został pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej,
  • pomimo prób uregulowania relacji między wspólnikami, dalsze wspólne prowadzenie biznesu okazało się niemożliwe,
  • w wyniku zrealizowanych działań, wspólnicy zdecydowali się na „podział” firm, w ten sposób, że część spółek pozostała przy wspólnikach większościowych, a część przy naszym Kliencie.

Chciałbyś wyjść ze spółki, ale Twój wspólnik nie wyraża na to zgody? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wypracować strategię negocjacji.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Rutkowski

Radca prawny
Specjalizacja: prawo spółek, spory korporacyjne i prawo cywilne

Tomasz zajmuje się doradztwem przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych. Reprezentuje wspólników w negocjacjach toczących się w ramach sporów wspólników, na zgromadzeniach wspólników oraz w postępowaniach sądowych. Doradza przy opracowywaniu strategii rozwiązywania konfliktów korporacyjnych.

Napisz wiadomość mailową na: mniejszosciowi@pragmatiq.pl

lub zadzwoń: 61 8 618 000

Kacper Chachurski, Martyna Kunke