Przyczyną powstania konfliktu w wielu spółkach jest brak lojalności jednego ze wspólników i podejmowanie przez niego działań skutkujących powstaniem szkody po stronie spółki, a w konsekwencji pozostałych wspólników. Jakie kroki może w takim przypadku podjąć pokrzywdzony wspólnik?

1. Uzyskaj dostęp do dokumentów spółki

Pierwszym krokiem w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że jeden ze wspólników działa w sposób nieuczciwy jest skompletowanie i przeanalizowanie dokumentacji spółki. W dokumentach spółki często można znaleźć dowody na nielojalne postępowanie wspólnika.

2. Wezwij wspólnika do wyjaśnień

 Jeśli w dokumentach spółki nie ma informacji, które rozwiałyby wątpliwości co do uczciwości wspólnika, można go wezwać do złożenia wyjaśnień. Jeśli wyjaśnienia wspólnika będą wiarygodne, konflikt w spółce może się zakończyć już na tym etapie.

3. Sprawdź, czy wspólnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej

Zdarza się, że nieuczciwy wspólnik wykorzystuje informacje o spółce do założenia konkurencyjnej firmy o podobnym profilu działalności. Warto sprawdzić w rejestrze przedsiębiorców i zapytać kontrahentów, czy wspólnik nie jest zaangażowany w tego typu przedsięwzięcia.

Więcej na temat prowadzenia działalności konkurencyjnej przeczytasz na naszym portalu Doradzamy.to  w artykule Czy konflikt wspólników zagraża zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa? oraz na naszym portalu spolkazoo.net w artykule Czy wspólnicy spółki z o.o. mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki?

4. Zastanów się nad złożeniem pozwu o wyłączenie nieuczciwego wspólnika

W sytuacji, gdy działania nieuczciwego wspólnika poważnie utrudniają funkcjonowanie spółki, możesz rozważyć złożenie pozwu o wyłączenie wspólnika. Sąd może wyłączyć wspólnika ze spółki wówczas, gdy przemawia za tym ważny powód. Więcej na temat wyłączenia wspólnika możesz przeczytać na naszym portalu Doradzamy.to  w artykule Wyłączenie wspólnika ze spółki – co może być ważnym powodem? 

Znajdź dobrego doradcę

Aby ustalić skuteczną strategię działań wobec nieuczciwego wspólnika, warto skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty z zakresu prawa spółek. O tym dlaczego w obliczu toczącego się w spółce konfliktu warto skorzystać z doradztwa prawnego piszemy na naszym portalu Doradzamy.to w artykule Konflikt w spółce – znajdź dobrego doradcę! 

 Martyna Kunke