Przygotowanie rozwiązań regulujących zasady rozejścia się wspólników na wypadek wystąpienia konfliktu i powstania pata decyzyjnego w ramach spółki

Zabezpieczenie przed sporem wspólników

Przed skutkami konfliktu wspólników można się zabezpieczyć, należy jednak o tym pomyśleć już na etapie zakładania spółki lub rozpoczynania określonego projektu. Zapobieganie sporom jest rozwiązaniem dużo pewniejszym niż ich rozwiązywanie, gdy już wybuchną. Do umowy spółki lub porozumienia wspólników można wprowadzić mechanizmy, które pozwolą na zabezpieczenie pozycji wspólnika w spółce, a w przypadku powstania sporu – na jego sprawne rozwiązanie.

Wspólna inwestycja – o czym warto pamiętać?

Jeden z naszych Klientów planował założenie spółki, której celem miało być przeprowadzenie dużej inwestycji – wybudowanie biurowca, a następnie jego sprzedaż, rozwiązanie spółki i podział uzyskanych zysków. Nasz klient miał wnieść do spółki środki na sfinansowanie inwestycji. Drugi wspólnik miał natomiast wnieść know-how umożliwiający skuteczną realizację projektu.

Nasz Klient chciał zagwarantować sobie możliwość opuszczenia spółki w sytuacji zaistnienia okoliczności, które wstrzymałyby rozwój inwestycji. Jednym z takich ryzyk był ewentualny konflikt wspólników i związany z nim pat decyzyjny uniemożliwiający prowadzenie przez spółkę działalności. W związku z tym, przed założeniem spółki przyszły wspólnik zwrócił się do nas o pomoc w prawidłowym zabezpieczeniu swoich interesów. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych ze sporami wspólników wiemy jak prawidłowo skonstruować umowę spółki, by przewidywała odpowiednie rozwiązania na wypadek konfliktu, pata decyzyjnego czy innych trudnych sytuacji.

Zabezpieczenie przed sporem wspólników

Zaproponowane przez nas rozwiązania zagwarantowały naszemu Klientowi możliwość wycofania się ze spółki m.in. gdyby doszło w niej do pata decyzyjnego uniemożliwiającego działalność spółki i hamującego realizację inwestycji. Jednocześnie, w porozumieniu wspólników uregulowaliśmy zasady spłaty zainwestowanych przez niego środków.

Nie zawsze umowa spółki zawiera postanowienia na wypadek konfliktu wspólników, a gdy ten już wystąpi najczęściej niemożliwa jest jej zmiana. O tym jak poradzić sobie w razie nieporozumień w spółce piszemy w artykule Spór wspólników – o tym nie możesz zapomnieć! na naszym portalu Doradzamy.to.

Jeśli przystępujesz do spółki jako wspólnik mniejszościowy, skontaktuj się z nami. Zabezpieczymy Twoje prawa i uregulujemy zasady uczestnictwa w spółce.

Sprawa, którą zakończyliśmy z sukcesem

  • wspólnicy planowali wspólne prowadzenie inwestycji polegającej na budowie biurowca i jego późniejszej sprzedaży, przy czym nasz Klient miał wnieść do spółki środki pieniężne, a drugi wspólnik posiadał niezbędny know-how,
  • naszemu Klientowi zależało na zabezpieczeniu możliwości wycofania się przez niego ze spółki w sytuacji wystąpienia w spółce konfliktu lub pata decyzyjnego,
  • zaproponowane przez nas postanowienia zagwarantowały naszemu Klientowi możliwość wycofania się ze spółki, przy jednoczesnym zwrocie zainwestowanych środków.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Rutkowski

Radca prawny
Specjalizacja: prawo spółek, spory korporacyjne i prawo cywilne

Tomasz zajmuje się doradztwem przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych. Reprezentuje wspólników w negocjacjach toczących się w ramach sporów wspólników, na zgromadzeniach wspólników oraz w postępowaniach sądowych. Doradza przy opracowywaniu strategii rozwiązywania konfliktów korporacyjnych.

Napisz wiadomość mailową na: mniejszosciowi@pragmatiq.pl

lub zadzwoń: 61 8 618 000

Mikołaj Stacherski, Martyna Kunke