Skuteczne zaskarżenie uchwały o dopłatach oraz doprowadzenie do wystąpienia i spłaty wspólnika mniejszościowego

Dlaczego dopłaty są groźne?  

Możliwość nałożenia dopłat jest jednym z istotnych zagrożeń dla wspólnika mniejszościowego, o czym więcej piszemy w artykule Co wspólnik mniejszościowy powinien wynegocjować w umowie spółki z o.o.? , a także na naszym portalu spolkazoo.net [spolkazoo.net] w artykule Dopłaty w spółce z o.o. – czy są zagrożeniem dla wspólnika mniejszościowego? .  

Zdarza się, że dopłaty są instrumentem wykorzystywanym przez wspólników większościowych do wywarcia presji na wspólniku mniejszościowym. Ich celem jest często przymuszenie wspólnika mniejszościowego do wyjścia ze spółki na nierynkowych warunkach. 

Skuteczne zaskarżenie uchwały

Dopłaty jako środek nacisku 

Jednym z naszych Klientów był wspólnik mniejszościowy w spółce z o.o., w której drugim wspólnikiem była spółka – duży międzynarodowy koncern. Celem działań podejmowanych przez wspólnika większościowego było wywarcie presji naszego Klienta, w celu „wymuszenia” jego odejścia ze spółki.  

Koncern chciał przymusić naszego Klienta do opuszczenia spółki za nierynkową spłatę, konsekwentnie podejmując działania utrudniające wzajemną współpracę. Punktem kulminacyjnym tych działań było podjęcie uchwały zobowiązującej wspólników do wniesienia bardzo wysokich dopłat do spółki. Koncern dysponował środkami na wniesienie dopłat, a dla naszego Klienta było to znaczne obciążenie. 

Obrona interesu wspólnika mniejszościowego 

Reprezentując naszego Klienta zaskarżyliśmy uchwałę o zobowiązaniu wspólników spółki do wniesienia do niej dopłat. Zanim zapadł wyrok w sprawie, uzyskaliśmy stosowne zabezpieczenie roszczeń naszego Klienta na czas procesu. Finalnie doprowadziliśmy do tego, że uchwała o nałożeniu dopłat została uchylona. 

Gdy większościowy wspólnik przekonał się, że nie należy bagatelizować roli wspólnika mniejszościowego, postanowił odkupić udziały naszego Klienta po satysfakcjonującej cenie. W związku z tym, kompleksowo przeprowadziliśmy proces wyjścia naszego Klienta ze spółki, zapewniając bieżące doradztwo, organizację i prowadzenie negocjacji, a także przygotowanie koniecznej dokumentacji. 

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci obronić się przed działaniami wspólnika większościowego. 

Sprawa, którą zakończyliśmy z sukcesem

  • nasz Klient uczestniczył jako wspólnik mniejszościowy w spółce z o.o., w której drugim wspólnikiem był duży międzynarodowy koncern,
  • koncern prowadził działania zmierzające do pozbycia się jak najniższym kosztem naszego Klienta ze spółki z o.o. m.in. poprzez podjęcie uchwały nakładającej na wspólników obowiązek wniesienia wysokich dopłat do spółki,
  • w związku ze skutecznym zaskarżeniem uchwały o dopłatach poprzedzonym uzyskaniem zabezpieczenia dla naszego Klienta oraz dalszymi działaniami w sprawie, koncern zdecydował się odkupić udziały naszego Klienta za satysfakcjonującą kwotę.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci obronić się przed działaniami wspólnika większościowego. 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Rutkowski

Radca prawny
Specjalizacja: prawo spółek, spory korporacyjne i prawo cywilne

Tomasz zajmuje się doradztwem przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych. Reprezentuje wspólników w negocjacjach toczących się w ramach sporów wspólników, na zgromadzeniach wspólników oraz w postępowaniach sądowych. Doradza przy opracowywaniu strategii rozwiązywania konfliktów korporacyjnych.

Napisz wiadomość mailową na: mniejszosciowi@pragmatiq.pl

lub zadzwoń: 61 8 618 000