Przygotowanie pakietu dokumentów korporacyjnych kompleksowo zabezpieczających wspólników mniejszościowych

W sytuacji sporu korporacyjnego wspólnicy mniejszościowi często boleśnie przekonują się o tym, że nie mają żadnego wpływu na zarządzanie spółką. Co prawda przepisy prawa przewidują szereg instrumentów ochrony praw wspólników mniejszościowych, jednak jest to tylko podstawowe minimum.  

Przystępujesz do spółki? Zadbaj o swoje prawa! 

Tym samym, przystępując do spółki warto zadbać, aby rozszerzyć przysługujące wspólnikowi mniejszościowemu prawa i zagwarantować sobie realną kontrolę nad działalnością spółki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się na co zwrócić szczególną uwagę negocjując treść umowy spółki i ewentualnych dodatkowych porozumień wspólników – przeczytaj nasz artykuł Co wspólnik mniejszościowy powinien wynegocjować w umowie spółki z o.o.?

Do naszej kancelarii zgłosił się Klient planujący nabycie mniejszościowego pakietu udziałów w zyskownej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomimo niewielkiej liczby udziałów, które zamierzał nabyć nasz Klient, nie chciał on być całkowicie pozbawiony wpływu na działalność i funkcjonowanie spółki. Jego priorytetem było zagwarantowanie sobie szeregu uprawnień w ramach spółki z o.o.  

Co warto uregulować w umowie spółki? 

Podstawowym celem uczestniczenia w spółce jest osiąganie zysku. To, czy wspólnik mniejszościowy będzie otrzymywał dywidendę zależy często od woli wspólników większościowych, którzy mogą podjąć uchwałę o pozostawieniu zysku w spółce. 

Trudno się w związku z tym dziwić, że głównym oczekiwaniem naszego Klienta była gwarancja uczestnictwa w zysku spółki wypracowywanym w danym roku. W toku negocjacji pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami spółki a naszym Klientem udało nam się zapewnić reprezentowanemu przez nas udziałowcowi prawo do wypłaty dywidendy w każdym roku, w którym spółka osiągnie zysk. O tym w jaki sposób wspólnik mniejszościowy może zapewnić sobie wypłatę dywidendy możesz przeczytać w naszym artykule Jak wspólnik mniejszościowy może zagwarantować sobie wypłatę dywidendy?

Co warto uregulować w umowie spółki? 

Naszemu Klientowi zależało także na posiadaniu realnego wpływu na sposób zarządzania spółką. Zaproponowane przez nas rozwiązania umożliwiły mniejszościowemu wspólnikowi powoływanie jednego członka zarządu. Jednocześnie, odpowiednie ukształtowanie zasad prowadzenia spraw spółki spowodowało, że do podjęcia kluczowych z perspektywy spółki działań konieczna była zgoda wskazanego przez naszego Klienta członka zarządu. 

Sprawa, którą zakończyliśmy z sukcesem

  • wspólnicy planowali wspólne prowadzenie inwestycji polegającej na budowie biurowca i jego późniejszej sprzedaży, przy czym nasz Klient miał wnieść do spółki środki pieniężne, a drugi wspólnik posiadał niezbędny know-how,
  • naszemu Klientowi zależało na zabezpieczeniu możliwości wycofania się przez niego ze spółki w sytuacji wystąpienia w spółce konfliktu lub pata decyzyjnego,
  • zaproponowane przez nas postanowienia zagwarantowały naszemu Klientowi możliwość wycofania się ze spółki, przy jednoczesnym zwrocie zainwestowanych środków.

Jeśli przystępujesz do spółki jako wspólnik mniejszościowy i chciałbyś zabezpieczyć swoje prawa w spółce – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wynegocjować dokumenty tak, aby Twoje uprawnienia były respektowane. 

Skontaktuj się z nami

Martyna Kunke

Radca prawny
Specjalizacja: prawo spółek, spory korporacyjne

Martyna zajmuje się doradztwem w zakresie sporów wspólników, w ramach którego przygotowuje umowy spółek oraz porozumienia wspólników, a także prowadzi postępowania sądowe z zakresu konfliktów korporacyjnych. Do jej zadań należy także reprezentowanie klientów podczas zgromadzeń wspólników.

Napisz wiadomość mailową na: mniejszosciowi@pragmatiq.pl

lub zadzwoń: 61 8 618 000