Raport o sporach wspólników przygotowany przez zespół Mniejszosciowi.pl cieszy się coraz większą popularnością. Artykuł o naszej publikacji ukazał się 8 marca 2022 roku na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Czego dotyczą spory wspólników?

W opublikowanym artykule wskazaliśmy, że aż 80% sporów rozstrzyganych przez sądy dotyczyło dwóch głównych kategorii spraw: kwestii finansowych oraz sporów kompetencyjnych na linii zarząd – wspólnicy. Najczęściej spory te dotyczyły takich aspektów jak wypłata dywidendy dla wspólników, wniesienie dopłat, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, a także powołanie lub odwołanie członków organów, podejmowanie przez członka zarządu działań przekraczających zakres zwykłych spraw spółki bez uzyskania wcześniejszej zgody innych organów, działanie członków zarządu na szkodę spółki.

Jak orzekają sądy?

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, około 50% powództw w sprawach dotyczących konfliktów korporacyjnych jest uwzględnianych w pierwszej instancji. Jednak biorąc pod uwagę również postępowanie w drugiej instancji, odsetek pozytywnych rozstrzygnięć nie jest tak korzystny dla powodów.

W połączeniu z długotrwałym postępowaniem sądowym, które zgodnie z naszą analizą może trwać w zależności od przedmiotu sporu średnio od dwóch do nawet sześciu lat w obu instancjach, warto zastanowić się, czy obecne przepisy prawa należycie zabezpieczają interesy wspólników spółek z o.o.

Jak zabezpieczyć się przed sporem?

Naszym zdaniem przed sporem można zabezpieczyć się już na etapie zawiązywania nowej spółki. Warto zwrócić szczególną uwagę na umowę spółki oraz towarzyszące jej porozumienia wspólników. Kompleksowe uregulowanie kwestii, które mogą w przyszłości wywołać konflikt korporacyjny z pewnością pozwoli na znalezienie kompromisu w razie zaistnienia pata decyzyjnego albo pozasądowe rozstanie się wspólników i zakończenie wspólnej działalności.

O tym jakie postanowienia warto zawrzeć w umowie spółki, piszemy w artykule 10 kwestii, które należy mądrze określić w umowie spółki na portalu doradzamy.to

Konieczne zmiany w KSH

Jednym z najważniejszych wniosków wynikających z Raportu jest potrzeba wprowadzenia zmian w Kodeksie spółek handlowych, które pozwolą na wystąpienie wspólnika mniejszościowego ze spółki z o.o. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w wielu spółkach konflikt rozpoczynał się w wyniku braku możliwości wystąpienia wspólnika mniejszościowego za rynkową spłatą.

W przypadku innych spółek prawa handlowego funkcjonują mechanizmy pozwalające na wyjście wspólnika za odpowiednią spłatą z jego inicjatywy. Obecnie spółka z o.o. pozostaje zatem jedyną formą prawną, dla której nie zostało przewidziane sądowe żądanie wystąpienia ze spółki z inicjatywy pokrzywdzonego wspólnika. Zapowiedzią zmian może być procedowane prawo holdingowe, w szczególności zawarte w projekcie mechanizm sell-out obejmujący również w pewnych warunkach wspólników spółki z o.o. Jest to jednak zaledwie początek zmian, których wdrożenie naszym zdaniem jest niezwykle istotne dla zabezpieczenia interesów wspólników. Więcej na temat sell-out i prawa holdingowego dowiesz się z naszego artykułu Sell out – nowe uprawnienie wspólników mniejszościowych w prawie holdingowym

Pełny tekst artykułu Raport o sporach wspólników. Wnioski z analizy tysiąca orzeczeń sądów powszechnych [ANALIZA] dostępny jest na stronie Dziennika Gazety Prawnej.

Zapoznaj się z Raportem o sporach wspólników – szczegółową analizą 1.000 orzeczeń przygotowaną przez specjalistów mniejszosciowi.pl. Dowiedz się, jakie są najskuteczniejsze podstawy zaskarżenia uchwał, ile średnio trwa postępowanie oraz jakie uchwały są najczęściej uchylane. Pobierz Raport o sporach wspólników

Jan Kacprzak

Michał Walczak