Polski Ład a planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych

Zmiany w przepisach podatkowych zakładają szereg uproszczeń dla przedsiębiorców. Planowane są jednak istotne niekorzystne zmiany. Dowiedz się jaka nowelizacja przepisów wprowadzana jest w ramach Polskiego Ładu! Czy Ciebie będzie ona dotyczyć?

Strata podatkowa a zwolnienie ze sporządzania dokumentacji cen transferowych

Dokonujesz transakcji z krajowym podmiotem powiązanym, który poniósł w danym roku stratę podatkową? Sprawdź czy mimo jej poniesienia można uniknąć obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych od 2019 r.!

Dokumentacja cen transferowych za 2018 r. – czy wiesz kiedy i jak ją przygotować?

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych upływa 30 września 2019 r. Sprawdź,kiedy i na jakich zasadach wypełnić ustawowy obowiązek w terminie!

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych został odroczony!

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym zostały wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP.

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych „Local file”

Nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych uzależniają zakres elementów, jakie posiadać ma prawidłowo sporządzona dokumentacja, od szeregu czynników, jakie spełnia podmiot zobowiązany do jej posiadania.

Dokumentacja cen transferowych do 2016 r. i od 2017 r. – różnice

Wraz z początkiem 2016 r. do ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadzono szereg zmian w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Dowiedz się więcej na ich temat z naszego artykułu!

Elementy dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja podatkowa jest podstawowym źródłem zawierającym informacje pozwalające na przeprowadzenie analizy działań gospodarczych danego podmiotu. Elementy dokumentacji są szczególnie ważne w przypadku kontroli cen transferowych.