Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych „Local file”7 września 2017

Nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych uzależniają zakres elementów, jakie posiadać ma prawidłowo sporządzona dokumentacja, od szeregu czynników, jakie spełnia podmiot zobowiązany do jej posiadania.

Obowiązek dokumentacyjny

W przypadku dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmowaniu w księgach zdarzeń ustalonych (lub narzuconych) z podmiotami powiązanymi, obowiązek dokumentacyjny powstanie pod warunkiem:

  1. przekroczenia przez dany podmiot progów wartościowych i
  2. istotności zawieranych transakcji.

Z kolei w przypadku podmiotów, które dokonują płatności (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz podmiotów z „rajów podatkowych” lub zawierają z takimi podmiotami umowę spółki niebędącej osobą prawną, wspólnego przedsięwzięcia lub podobne, obowiązek podatkowy uzależniony będzie od wartości powyższych czynności.

Więcej o tym, kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych przeczytasz w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Dokumentacja „Local file” – kto powinien ją przygotować?

W ramach trójszczeblowego kształtu dokumentacji cen transferowych, o której więcej dowiesz się z artykułu Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych od 2017 r.?, dokumentacja lokalna, zwana inaczej dokumentacją „Local file”, jest pierwszym z elementów dokumentacyjnych.

Obowiązek jej sporządzenia obejmuje wszystkie podmioty, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do posiadania dokumentacji cen transferowych.

Zakres informacji wykazywanych w dokumentacji „Local file”

„Local file” obejmuje wszelkie szczegółowe informacje dotyczące transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych podatnika, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu w zakresie cen transferowych.

Ustawodawca wskazuje jedynie na minimalny zakres tych informacji. Podmiot zobowiązany do posiadania dokumentacji cen transferowych nie powinien więc ograniczać się jedynie do ustawowych wskazówek dokumentacyjnych, lecz wykazać także inne informacje, które jego zdaniem są istotne z punktu widzenia dokumentowanych transakcji lub zdarzeń.

Analiza porównawcza i „Master file”

Niektóre z podmiotów zobowiązane są rozszerzyć przygotowaną dokumentację „Local file” o opis przeprowadzonej analizy porównawczej, a także przygotować dokumentację grupową – „Master file”.

Inne dokumenty 

Podmioty objęte obowiązkiem posiadania dokumentacji cen transferowych, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego, zobowiązane są złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o sporządzaniu dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi.

Podmioty, które zobowiązane są do sporządzenia rozszerzonych dokumentacji, dodatkowo składają również formularze PIT-TP/CIT-TP lub CIT-TP i CIT-CBC.

Maria Ratajczyk