Oferta

Od lat doradzamy firmom przy istotnychstrategicznych transakcjach. Nierzadko zdarza się, że wymagają one sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Dostarczamy nie tylko profesjonalną obsługę, ale przede wszystkim kompleksowe, w pełni bezpiecznezindywidualizowane rozwiązania.

Nasze działania nie tylko wiążą się z przygotowaniem dokumentacji podatkowej, ale przede wszystkim związane są z zarządzaniem ryzykiem cen transferowych i odpowiednim planowaniem poszczególnych transakcji.

Nasza oferta

Dokumentacja cen transferowych

 • aktualizacja posiadanych dokumentacji podatkowych
 • przygotowanie dokumentacji lokalnej (tzw. Local File)
 • przygotowanie dokumentacji grupowej (tzw. Master File)
 • doradztwo w zakresie przygotowywania uproszczonych sprawozdań CIT-TP

wejdź tutaj

Analiza porównawcza

m.in.

 • najmu
 • usług zarządzania
 • pożyczek i gwarancji
 • licencji
 • produkcji kontraktowej
 • dystrybucji towarów

wejdź tutaj

Polityka cen transferowych

 • opracowywanie polityki cen transferowych
 • aktualizacja i weryfikacja posiadanej polityki cen transferowych

wejdź tutaj

Kontrola cen transferowych

Udział w:

 • kontrolach podatkowych
 • postępowaniach podatkowych
 • postępowaniach sądowoadministracyjnych
 • postępowaniach karnych-skarbowych

wejdź tutaj

Audyt cen transferowych

 • weryfikacja posiadanych dokumentacji podatkowych
 • identyfikacja nieprawidłowości i ryzyk podatkowych
 • badanie cen
 • przygotowanie rekomendacji i wytycznych

wejdź tutaj

Spółki osobowe

 • doradztwo i sporządzanie umów spółek osobowych
 • weryfikacja obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej
 • przygotowanie dokumentacji podatkowej dla umów spółek osobowych

wejdź tutaj

Schemat postępowania

W ramach przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz planowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wypracowaliśmy schemat podejmowanych czynności, który gwarantuje, że nasza dokumentacja podatkowa nie tylko spełnia ustawowe wymogi, ale gwarantuje Ci bezpieczeństwo!

1

Zapoznajemy się ze specyfiką danej działalności i jej branży.

2

Wnikamy w struktury działalności podmiotów powiązanych.

3

Dokonujemy analizy pełnionych funkcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

4

Weryfikujemy rynkowość cen.

5

Przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania.

Wybrane projekty

Przykłady kompleksowych i bezpiecznych rozwiązań, które wypracowaliśmy dla Naszych Klientów

Podział zysku przy realizacji wspólnych projektów

Przy umowach o zarządzanie projektem bardzo istotne jest dobre uzasadnienie wybranego podziału zysku wynikającego z jego rozliczenia. Bez odpowiedniego doradztwa czasem jest to bardzo trudne.

Produkcja kontraktowa

Gdy w grupie spółek jedna zajmuje się sprzedażą posiadanych towarów gotowych, a kilka innych odpowiedzialnych jest za ich linie produkcyjne pojawia się problem rynkowej ceny sprzedaży wewnątrz grupy.

Rynkowe odsetki od pożyczek

Odsetki od pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi budzą wiele kontrowersji. Wypracowaliśmy wzór dzięki któremu takie transakcje są bezpieczne!

Transakcje z zagranicznym zakładem

Prawidłowa alokacja przychodów i kosztów oraz identyfikacja usług o niskiej wartości dodanej to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją przedsiębiorstwa realizujące transakcje z zagranicznym zakładem. Dokonując rozliczeń z zakładem należy umiejętnie korzystać z metod szacowania ceny rynkowej i dbać o należyte udokumentowanie realizowanych transakcji.

Management fees

Analiza stosowanych zasad rozliczeń z tytułu usług koncernowych jest bardzo istotna szczególne uwzględniając zainteresowanie organów kontrolnych tym obszarem. Proponujemy kompleksowe rozwiązania i przygotowujemy dokumentację dającą poczucie bezpieczeństwa.

Dzierżawa nieruchomości

Świadczenie usług najmu czy dzierżawy nieruchomości pomiędzy podmiotami powiązanymi są dość popularnym zjawiskiem. Warto mieć świadomość, że obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych może dotyczyć także wspólników spółek.