Podmioty wyłączone z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych

Nie wszystkie podmioty zobowiązane są do posiadania dokumentacji cen transferowych mimo przekraczania limitów rachunkowych i transakcyjnych. Sprawdź czy wyłączenie dotyczy również Ciebie!

Kontrola cen transferowych – na co zwrócić uwagę

Wraz z początkiem 2016 roku wzrosła intensywność prowadzonych przez organy podatkowe prac weryfikujących dokumentację cen transferowych. Podejmowane działania są coraz bardziej skuteczne, dlatego warto być na nie przygotowanym.

Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Zastanawiasz się kto jest zobowiązany do posiadania dokumentacji cen transferowych? Znowelizowane przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadziły istotne zmiany w zakresie powstawania obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych do transakcji i czynności dokonywanych od 2017 r.

Ceny transferowe – czy spółka na estońskim CIT podlega obowiązkom DCT?

Przepisy dotyczące estońskiego CIT wyłączają stosowanie pewnych regulacji zawartych w ustawie o CIT, jednakże dotyczy to tylko niektórych z nich. Dotychczas nie było jednak pewne czy spółka wybierając opodatkowanie w formie estońskiego CIT może uniknąć uciążliwych obowiązków związanych np. z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja cen transferowych – obowiązek sporządzenia Zasadniczo obowiązek dokumentacyjny w zakresie tzw. lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji kontrolowanych, dokonywanych przez podmioty powiązane…

Informacja TPR za 2021 r. a spółki komandytowe

Ministerstwo Finansów zaktualizowało odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych. Podatnicy uzyskali ostateczną odpowiedź kto i w jakim terminie powinien złożyć informację TPR za 2021 r. – spółka komandytowa czy jej wspólnicy Spółki komandytowe opodatkowane CIT Spółki komandytowe niebędące podatnikami CIT mogły być zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz oświadczenia i informacji TPR ze względu na ich uczestnictwo w transakcjach kontrolowanych. Zgodnie z przepisami ustawy…

Terminy sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Termin na sporządzenie lokalnej oraz grupowej dokumentacji, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji został wydłużony wskutek przyjętych przez Sejm przepisów.  Analogicznie do lat ubiegłych, podatnicy zyskali więcej czasu na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych. Polski Ład – terminy w cenach transferowych Przepisy „Polskiego Ładu” zaktualizowały terminy dotyczące wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych. Przede wszystkim, zmianie uległ termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych.…

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Zastanawiasz się co złożyć do urzędu skarbowego w zakresie cen transferowych? Sprawdź jak sporządzić i w jakim terminie złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Polski Ład a planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych

Zmiany w przepisach podatkowych zakładają szereg uproszczeń dla przedsiębiorców. Planowane są jednak istotne niekorzystne zmiany. Dowiedz się jaka nowelizacja przepisów wprowadzana jest w ramach Polskiego Ładu! Czy Ciebie będzie ona dotyczyć?

Dokumentacja cen transferowych a wypłata dywidendy na rzecz podmiotu powiązanego

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie konieczności dokumentowania transakcji wypłaty dywidendy podmiotowi powiązanemu, rozwiewając istniejące dotąd wątpliwości. Sprawdź, czy transakcja ta wiąże się z koniecznością sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Nowe zasady dotyczące podpisania oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji podatkowej

Na mocy nowelizacji ułatwiono podpisywanie oświadczeń deklarujących przygotowanie dokumentacji podatkowej oraz zawarcie transakcji na warunkach rynkowych. Oświadczenie składane do końca grudnia 2020 r. może podpisać reprezentująca podmiot powiązany osoba!

TPR – o czym warto wiedzieć? Rozwiewamy istotne wątpliwości!

W związku z opublikowanymi pytaniami i odpowiedziami w zakresie poprawnego wypełnienia TPR wybraliśmy spośród ponad 100 zagadnień te, które szczególnie powinny zwrócić uwagę podmiotu zobligowanego do złożenia TPR! Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami w zakresie TPR!

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Sprawdź jak wygląda nowy wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Czy zdajesz sobie sprawę jak rozszerzono jego treść od 1 stycznia 2019 r. i jakie konsekwencje się z tym wiążą?

TPR informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi poprawności wypełniania TPR Ministerstwo Finansów zdecydowało się na publikację przewodnika – sprawdź gdzie możesz go znaleźć! Co powinieneś wskazać w formularzu?

TPR – kto i do kiedy informuje o cenach transferowych za 2019 r.? Kolejne zmiany.

Nowa rzeczywistość spowodowana pojawieniem się epidemii koronawirusa przyniosła wiele zmian, również w obszarze cen transferowych. Sprawdź, czy masz obowiązek sporządzania informacji o cenach transferowych TPR i kiedy upływa nowy termin na złożenie tego formularza.

Odroczenie terminu na złożenie TPR tylko dla nielicznych

W tarczy antykryzysowej mającej na celu łagodzenie skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa znalazły się zapisy dotyczące obowiązków związanych z cenami transferowymi. Dotyczą one jednak bardzo nielicznej grupy podmiotów. Sprawdź!

Strata podatkowa a zwolnienie ze sporządzania dokumentacji cen transferowych

Dokonujesz transakcji z krajowym podmiotem powiązanym, który poniósł w danym roku stratę podatkową? Sprawdź czy mimo jej poniesienia można uniknąć obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych od 2019 r.!

TPR-C/TPR-P jako następcy CIT-TP/PIT-TP

Raportowanie o cenach transferowych w 2020 r. na formularzach TPR-C/TPR-P. Sprawdź, jak wypełnić obowiązek sprawozdawczy za 2019 r. i jak zmienił się PIT/CIT-TP. Czy wiesz jakie dodatkowe informacje należy złożyć do szefa KAS?

Dokumentacja cen transferowych a nieodpłatne poręczenie

Zwyczajowe rozumienie transakcji wiąże się z odpłatnością. Mogłoby się więc wydawać, że nieodpłatne poręczenie nie będzie transakcją i tym samym nie będzie podlegać obowiązkowi udokumentowania. Zgodnie z nową definicją transakcji i jej ceny może jednak podlegać obowiązkowi dokumentowania. Sprawdź kiedy!

Polityka cen transferowych

Czym jest polityka cen transferowych ? Polityka cen transferowych jest zbiorem spójnych i transparentnych zasad na jakich realizowane są transakcje między podmiotami powiązanymi. Zasadniczo politykę cen transferowych od dokumentacji cen transferowych odróżnia to, że dokumentacja opisuje transakcje już dokonane, natomiast polityka określa zasady (ex ante),  którymi kierują się podmioty powiązane przy ustalaniu warunków transakcji. Podmioty powiązane mogą realizować między…

Dokumentacja cen transferowych za 2018 r. – czy wiesz kiedy i jak ją przygotować?

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych upływa 30 września 2019 r. Sprawdź,kiedy i na jakich zasadach wypełnić ustawowy obowiązek w terminie!

Wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych 2018

W oświadczeniu o posiadaniu dokumentacji podatkowej należy uwzględnić nowe terminy wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów! Ważne jest więc dostosowanie jego treści do momentu złożenia do urzędu skarbowego! We wrześniu sprawozdania finansowe powinny być już zatwierdzone!

Audyt cen transferowych

Celem audytu cen transferowych jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego oraz optymalizacja procesów w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Głównym zadaniem procedury audytu jest ustalenie czy wyzwania związane z cenami transferowymi są zarządzane w sposób prawidłowy oraz zaproponowanie mechanizmów pozwalających ograniczyć ryzyka podatkowe z tym związane kolejnych latach podatkowych. Usługa audytu cen transferowych skierowana jest zarówno do podmiotów mających obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej, jak i podmiotów…

Przewodnik po zmianach 2019

1 stycznia 2019 weszły w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami i sprawdź, jakie zasady stosować do transakcji realizowanych w 2018 r. Nowe progi transakcyjne – local file. Dotychczas do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zobowiązany był podatnik, którego przychody lub koszty w roku podatkowym przekroczyły równowartość 2 mln euro. W wyniku nowelizacji o obowiązku przygotowania dokumentacji będzie decydować jedynie wartość transakcji z podmiotem powiązanym. Nowe progi…

Dokumentacja za 2018 rok – jakie przepisy stosować?

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych. Sprawdź według jakich zasad sporządzić dokumentację za rok 2018 oraz jakie konsekwencje wiążą się ze stosowaniem nowych przepisów.

Czy pełnomocnik może podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej?

Obowiązek podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych został nałożony na podatnika dokonującego transakcji z podmiotem powiązanym. Pamiętaj! Prawo do jego podpisania nie przysługuje pełnomocnikowi.

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych mija 1 października 2018 r.

Dokumentacja cen transferowych musi zostać przygotowana do 1 października br. Pamiętaj złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego o jej posiadaniu!

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych 2019 r.

Od 2019 r. ma wejść w życie kolejna nowelizacja w zakresie przepisów o cenach transferowych! Zapoznaj się z nowym projektem zmian, sprawdź jak zostaną zmienione progi powodujące obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej!

Interpretacje indywidualne dla podmiotów powiązanych – zmiany!

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie tzw. „interpretacji grupowych” – dotychczasowe interpretacje indywidualne wydane dla podmiotów powiązanych stracą moc! Sprawdź jak wydłuży się czas na uzyskanie ochrony interpretacyjnej!

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych został odroczony!

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym zostały wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP.

Dokumentacja podatkowa umowy pożyczki – kiedy powstaje obowiązek?

Udzielenie lub otrzymanie pożyczki to jedna z najczęściej zawieranych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Warto wiedzieć kiedy jej dokonanie oznacza konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Od kiedy obowiązuje zasada tworzenia dokumentacji cen transferowych przez 2 lata?

W 2017 roku został wprowadzony obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych przez 2 kolejne lata mimo, że tylko w stosunku do pierwszego roku podatnicy przekraczają próg przychodów lub kosztów. Sprawdź czy Ty też masz taki obowiązek!

Sumowanie transakcji „po nowemu”

Niejednoznacznie sformułowane przepisy dotyczące progów transakcyjnych wzbudzały liczne kontrowersje. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 roku doprecyzowała te wątpliwości. Sprawdź jak powinieneś sumować transakcje jednego rodzaju!

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych może zostać odroczony

Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat informujący o trwających pracach nad wydłużeniem terminu na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP

Cash pooling to pożyczka pomiędzy podmiotami powiązanymi

Uczestnicy systemu cash pooling powinni mieć na uwadze przepisy dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych. Przekroczenie ustawowych progów spowoduje konieczność przygotowywania dokumentacji, nawet wtedy, gdy podmiotem pośredniczącym jest bank.

Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – wzór

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przygotować oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych? Zapoznaj się z naszym artykułem. Przygotowaliśmy dla Ciebie wzór oświadczenia!

Analiza danych porównawczych

Od 2017 r. istnieje obowiązek przygotowania analiz porównawczych gdy podmiot powiązany przekracza wskazany w ustawie limit rachunkowy. Sprawdź kiedy istnieje obowiązek przygotowania benchmarkingów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi!

Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych

Od 2017 r. w zakresie weryfikacji obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w pierwszej kolejności istotne jest zweryfikowanie nowo wprowadzonych limitów rachunkowych. Sprawdź w jaki sposób je obliczyć!

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych „Local file”

Nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych uzależniają zakres elementów, jakie posiadać ma prawidłowo sporządzona dokumentacja, od szeregu czynników, jakie spełnia podmiot zobowiązany do jej posiadania.

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych, wprowadzone do ustawy o PIT i ustawy o CIT, istotnie zmieniły obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji. Dowiedz się jakie elementy powinna zawierać przygotowana przez Ciebie dokumentacja.

Dokumentacja cen transferowych do 2016 r. i od 2017 r. – różnice

Wraz z początkiem 2016 r. do ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadzono szereg zmian w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Dowiedz się więcej na ich temat z naszego artykułu!

Twoja dokumentacja cen transferowych

Przygotowałeś dokumentację cen i zastanawiasz się czy jest ona wykonana prawidłowo? Prześlij nam ją, a w ciągu 3 dni rozwiejemy Twoje wątpliwości!

Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową

Listę krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową określa w drodze rozporządzenia Minister Finansów, wydając osobne w zakresie PIT i w zakresie CIT. W obu rozporządzeniach wskazane państwa są jednak tożsame. Sprawdź czy dokonujesz transakcji z podmiotami na liście Ministra!

Co istotnie wpływa na wysokość dochodu (straty) podatnika?

Znowelizowane przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych wskazują, że podatnicy zobowiązani są do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń, których warunki zostały narzucone lub ustalone z podmiotami powiązanymi,mające istotny wpływ na ich dochód lub stratę.

Kto powinien posiadać dokumentację cen transferowych za 2016 r. i lata wcześniejsze?

Pomimo, iż znowelizowane przepisy dotyczące cen transferowych zostały wprowadzone do ustawy o PIT i ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2016 r., w przypadku dokumentacji cen transferowych za rok 2016 należy opierać się na przepisach w brzmieniu do 31 grudnia 2015 r.  

Termin przedłożenia dokumentacji cen transferowych

Obowiązek przedłożenia organowi podatkowemu dokumentacji cen transferowych może powstać zarówno kiedy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jak i wtedy, gdy podatnik nie jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Porozumienie w sprawie ustalenia cen transferowych

Porozumienie w sprawie ustalenia cen transferowych to decyzja podatkowa wydawana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek zainteresowanego podatnika. Wbrew swojej nazwie, decyzja ta nie jest wydawana jako wynik negocjacji.

Elementy dokumentacji cen transferowych do 2016 r.

Przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT w obowiązujące do końca 2015 r. wskazują minimalny zakres informacji, jakie musi zawierać dokumentacja cen transferowych w zakresie transakcji i innych zdarzeń, mających miejsce do 2016 r. włącznie.

Umorzenie należności pomiędzy podmiotami powiązanymi

Umorzenie odsetek lub innych należności jest związane z powstaniem przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń po stronie podmiotu zwolnionego ze zobowiązania. Organy podatkowe mogą jednak określić jej skutki podatkowe w inny sposób np. przypisać przychód wierzycielowi.

Umowy pożyczki a dokumentacja cen transferowych

Sprawdzając w jakim zakresie należy przygotować dokumentację cen transferowych umowy pożyczki podatnicy często zastanawiają się czy z punku widzenia progów kwotowych należy brać pod uwagę tylko kwotę odsetek czy też całą wartość pożyczki (uwzględniającą również kwotę główną).

FIZ podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych

Organy podatkowe różnie podchodziły do tego czy między Funduszem a jego uczestnikami istnieją takie relacje, które implikują obowiązki w zakresie cen transferowych. Obecnie upowszechnia się stanowisko, że uczestnicy (posiadacze certyfikatów inwestycyjnych) FIZ biorą udział w kontroli tego podmiotu.

Dokumentacja grupowa cen transferowych

Kto zobowiązany jest do jej sporządzenia? Podatnicy zawierający transakcje pomiędzy z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji grupowej cen transferowych, których przychody lub koszty uzyskania przychodów przekroczą równowartość 20.000.000 euro.

Szacowanie podstawy opodatkowania podmiotów powiązanych

W niektórych sytuacjach organy podatkowe posiadają uprawnienie do szacowania podstawy opodatkowania podmiotów powiązanych. Następuje ono w zakresie rynkowności ustalonej przez podatnika ceny transakcyjnej w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych

Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych to podstawowe pojęcie. Bez znajomości jej znaczenia nie jest możliwe poprawne określenie obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej. Zapoznaj się z naszym artykułem – pojecie to nie będzie Ci obce.

Elementy dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja podatkowa jest podstawowym źródłem zawierającym informacje pozwalające na przeprowadzenie analizy działań gospodarczych danego podmiotu. Elementy dokumentacji są szczególnie ważne w przypadku kontroli cen transferowych.

Kurs euro w dokumentacji cen transferowych

Prawidłowy kurs euro jaki powinno się zastosować do przeliczania równowartości progów transakcyjnych i rachunkowych jest niezbędny do odpowiedniego stosowania przepisów o cenach transferowych. Dla jego określenia niezbędna jest znajomość lat obrotowych podmiotów powiązanych.

Metody kalkulacji cen transferowych

Organy kontroli skarbowej w celu ustalenia rynkowej ceny transferowej pomiędzy podmiotami powiązanymi zobowiązane są stosować metody kalkulacji cen transferowych wskazane w ustawach podatkowych. Sprawdź jakie to metody i dla jakich transakcji stosuje się poszczególne z nich!

Progi obowiązków dokumentacyjnych

Progi obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych są bardzo istotne, aby poprawnie określić jakie czynności powinny podjąć podmioty powiązane. Zależą one od wielkości przychodów lub kosztów podatnika. Sprawdź jakie obowiązki wiążą się z przekroczeniem konkretnych limitów!

Dokumentacja cen transferowych – kary i sankcje

Podatnikowi, który nie sporządził dokumentacji cen transferowych grożą różnego rodzaju kary i sankcje wynikające zarówno z przepisów ustaw podatkowych, jak i kodeksu karnego skarbowego. Sprawdź co grozi za niezłożenie, nieposiadanie lub błędnie przygotowaną dokumentację!

Cena transferowa od podstaw

Cena transferowa to stosowana pomiędzy podmiotami powiązanymi ustalona cena dóbr, usług czy wartości niematerialnych i prawnych. Jej pojęcie zdefiniowane jest w art. 3 pkt 10 Ordynacji Podatkowej. Zapoznaj się z nim! Jest to niezbędne jeśli chcesz przygotować dokumentację cen transferowych!

Podatnik rozpoczynający działalność – co to znaczy?

Czy wiesz że rozpoczynający działalność podatnik może być zobowiązany do przygotowania dokumentacji o cenach transferowych? Sprawdź kim on jest w rozumieniu przepisów!

Kto i kiedy zobowiązany jest do złożenia raportu CIT-CBC?

CIT-CBC jest informacją o grupie podmiotów powiązanych przekazywaną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zobowiązaną do jej złożenia jest jednostka dominująca wchodząca w skład grupy, posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Dokumentacja grupowa podmiotów powiązanych

W dokumentacji grupowej cen transferowych (ang. master file) wskazuje się informacje o całej grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik. Jeżeli chcesz się dopowiedzieć kto i w jakich przypadkach musi sporządzić dokumentację cen transferowych przeczytaj artykuł!

Obowiązek złożenia CIT-TP

CIT-TP to sprawozdanie dotyczące transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub z którymi zapłata należności dokonywana jest na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Oświadczenie składane do Urzędu Skarbowego

1 stycznia 2017 r. weszła w życie istotna nowelizacja przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych. Jedną ze zmian jest nałożenie obowiązku składania oświadczeń do urzędów skarbowych wskazujących na posiadanie dokumentacji cen transferowych. Sprawdź co powinno zawierać!

ABC dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych to ostatnio bardzo popularny temat. Zastanawiasz się z czym wiążą się obowiązki z tytułu dokumentacji cen transferowych? Przedstawiamy podsumowanie, które pozwoli szybko zorientować się w tym temacie.

Dokumentacja cen transferowych w spółkach osobowych

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych przez spółki osobowe ciąży na jej wspólnikach, a nie bezpośrednio na spółce. Sprawdź kiedy będziesz zobowiązany przygotować dokumentacje dla swojej spółki osobowej!

Podmioty powiązane – czyli jakie?

Dla celów zweryfikowania obowiązków przygotowania dokumentacji cen transferowych pierwszym krokiem jest określenie, czy pomioty dokonujące transakcji są podmiotami powiązanymi. Mimo, że pojęcie to może wydawać się oczywiste, w praktyce powstaje szereg wątpliwości z nim związanych.

Umowa spółki osobowej a dokumentacja cen transferowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie tylko dotyczy typowych transakcji handlowych, lecz nie rzadko wystąpić może także w przypadku zawarcia przez powiązanych wspólników umowy spółki osobowej.

Dokumentacja cen transferowych dla umowy spółki komandytowej

Dokumentacja cen transferowych dotyczy nie tylko transakcji handlowych, które dokonywane są przez podmioty powiązane, lecz także zawarcia przez powiązanych wspólników umowy spółki komandytowej.

Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi uzależniony jest od wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów. Sprawdź jak poprawnie je wyliczyć!