Elementy dokumentacji cen transferowych7 lipca 2017

Elementy dokumentacji cen transferowych określone są w ustawie. Dokumentacja podatkowa jest podstawowym źródłem zawierającym informacje pozwalające na przeprowadzenie analizy działań gospodarczych danego podmiotu. Szczególnie pod kątem rynkowości stosowanych przez niego cen w transakcjach z podmiotem powiązanym. W związku z powyższym powinna ona spełniać minimalne wymogi dotyczące jej zawartości.

Zawartość dokumentacji cen transferowych

Elementy dokumentacji cen transferowych są bardzo istotne, także ze względu na ewentualne ich kontrole. Warto więc zapoznać się co powinna zawierać i zweryfikować czy posiadana dokumentacja cen transferowych zawiera wszystkie te elementy. My również możemy Ci w tym pomóc! Zapoznaj się z kwestionariuszem raportu o dokumentacji cen transferowych.

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zmiany w zakresie elementów dokumentacji cen transferowych. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w artykule Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

Z porównaniem poszczególnych obowiązków dokumentacyjnych możesz zapoznać się także w opracowaniu Dokumentacja cen transferowych do 2016 i od 2017 – różnice

Elementy dokumentacji local file i master file

Podatnicy, których przychody lub koszty przekraczają równowartość 2 mln euro zobowiązani są do przygotowania tzw. lokal file. Jest to dokumentacja, którą podmioty powiązane zobowiązane już były przygotowywać do końca 2016 r. (rozszerzona o dodatkowe informacje).

Rozbudowana dokumentacja podatkowa dotyczy podmiotów przekraczających próg przychodów lub kosztów w wysokości 20 mln euro. Oprócz bowiem standardowych informacji (wykazywanych w tzw. local file) dokumentacja ta musi zawierać dane grupowe czy poszerzone dane finansowe. Master file jest znana już częściowo polskim podatnikom (w szczególności tym, którzy przed 2017 r. byli powiązani z zagranicznymi podmiotami).

Dominika Jaszczyk