Czy pełnomocnik może podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej?12 września 2018

Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych należy złożyć do 1 października 2018 r. Czy wiesz jak poprawnie to zrobić?

Obowiązek podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych został nałożony na podatnika dokonującego transakcji z podmiotami powiązanymi. W przypadku spółki podpis składa członek zarządu lub inna osoba znająca specyfikację spółki w zakresie dokumentowanych czynności. Czy prawo do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej przysługuje pełnomocnikowi?

Obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

 Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych mają również obowiązek składać do urzędu skarbowego oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowej.

Dla podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie pierwszego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej mija wraz z końcem września 2018 r., co wskazaliśmy w artykule Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych mija 1 października 2018 r. 

Pełnomocnik nie podpisze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

 Dokumentacja podatkowa ma na celu udowodnienie, że dokumentowane transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji powinno potwierdzać, że podatnik dokonał badania rynkowości transakcji i oznajmia, że została ona przeprowadzona zgodnie z zasadami panującymi na rynku.

Weryfikacji rynkowości powinien dokonać sam podatnik i to on jest zobowiązany do złożenia podpisu na oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. W przypadku spółki będącej podatnikiem powinna być to osoba reprezentująca go w myśl KSH, np. członek zarządu.

W związku z powyższym, pełnomocnik spółki (Dyrektor Działu Księgowości, Główna Księgowa, Manager Finansów i inni pracownicy czy też zatrudnieni na umowę zlecenie) nie ma prawa do składania podpisu pod oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w imieniu podatnika.

W przypadku podatników nieposiadających na terenie Polski siedziby lub zarządu, oświadczenie powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego zakładu na terenie Polski.

Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.296.2018.1.AZ

Wzór oświadczenia oraz informacje o tym, kto podpisuje oświadczenie znajdziesz również w artykule Nowy wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych.

Paulina Machińska