Ewidencja księgowo-podatkowa dla IP Box9 maja 2019

Podatnik prowadzący działalność badawczo-rozwojową może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, a od 2019 r. także z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. Innovation Box). Podatnik na potrzeby skorzystania z nowej preferencji musi prowadzić dodatkową ewidencję księgowo-podatkową działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga B+R a Innovation Box – podobieństwa i różnice

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową od 2016 r. mogą korzystać z ulgi w podatku dochodowym, polegającej na odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) kosztów podatkowych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, tzw. kosztów kwalifikowanych. Więcej na temat ulgi B+R przeczytasz w artykule Koszty w ramach ulgi badawczo-rozwojowej – co można odliczyć?

Od 2019 r. podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową zyskali kolejny przywilej w postaci preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box.

Oba rozwiązania zostały przewidziane wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, a ich zastosowanie zostało uzależnione od właściwego udokumentowania i identyfikacji czynności stanowiących działalność badawczo-rozwojową.

Sposób ewidencjonowania na potrzeby ulgi B+R przedstawiliśmy w artykule Ewidencja kosztów na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej.
Upewnij się czy dobrze zidentyfikowałeś działalność badawczo-rozwojową czytając artykuł Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Preferencyjne opodatkowanie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej możliwe po spełnieniu obowiązków

Podatnik, który chce skorzystać z preferencji w postaci Innovation Box jest zobowiązany:

  • wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej i prowadzić ją w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
  • wyodrębnić koszty, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu (dla obliczenia wskaźnika korekcyjnego),
  • dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie powyższych warunków, oraz
  • dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – gdy nie jest możliwe spełnienie powyższych warunków.

Ewidencja księgowo-podatkowa na potrzeby Innovation Box

Zasadnicza różnica pomiędzy ulgą B+R a preferencyjnym opodatkowaniem kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (Innovation Box), polega na tym, że w przypadku korzystania z IP Box konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej umożliwiającej wyszczególnienie kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz odpowiadających im przychodów i kosztów podatkowych, w taki sposób, aby móc prawidłowo określić podstawę opodatkowania stawką 5%.

W przypadku ulgi B+R wystarczającym jest przypisanie kosztów kwalifikowanych do odpowiedniej kolumny w KPiR lub dokonywanie odpowiednich zapisów na księgach pomocniczych (kontach analitycznych). Dla podatników zamierzających skorzystać z IP Box takie rozwiązanie jest niezbędne, ale z pewnością niewystarczające. Podatnicy powinni zatem prowadzić dodatkową dokumentację na potrzeby stosowania Innovation Box.

W przypadku gdy na podstawie ewidencji rachunkowej nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik nie może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania.

Paulina Machińska