Termin przedłożenia dokumentacji cen transferowych13 lipca 2017

Obok obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, na podatniku ciąży także obowiązek przedłożenia organowi podatkowemu dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja cen transferowych – do kiedy podatnik musi przedłożyć ją organowi?

Obowiązek przedłożenia organowi podatkowemu dokumentacji cen transferowych może powstać zarówno kiedy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jak i wtedy, gdy podatnik nie jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

O tym kto i kiedy jest obowiązany do przedłożenia dokumentacji cen transferowych piszemy w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych? oraz w artykule Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych „Local file”

Termin na złożenie obowiązkowej dokumentacji

Podatnik zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych posiada jeszcze obowiązek przedłożenia dokumentacji cen transferowych organowi podatkowemu. Dokumentacja nie jest przedkładana przez podatnika wraz z jego zeznaniem podatkowym (wraz z zeznaniem podatnik składa jedynie oświadczenie o sporządzeniu takiej dokumentacji, o oświadczeniu przeczytasz w opracowaniu Oświadczenie składane do urzędu skarbowego), ale dopiero po wezwaniu organu podatkowego. Podatnik ma 7 dni od dnia doręczenia żądania organu, na złożenie dokumentacji cen transferowych organowi.

Termin na złożenie nieobowiązkowej dokumentacji

W przypadku podatników, którzy nie są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, także możliwe jest żądanie organu do przedłożenia dokumentacji cen transferowych. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy zaistnieją okoliczności wskazujące na prawdopodobieństwo zaniżenia wartości przychodów albo kosztów uzyskania przychodów w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Organ ma wtedy możliwość wystąpienia do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń (o pojęciu transakcji piszemy w artykule Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych). W żądaniu organ powinien wskazać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik ma 30 dni od dnia doręczenia żądania organu, na sporządzenie i przedłożenie dokumentacji cen transferowych organowi.

Nieprzedłożenie dokumentacji podatkowej organowi na jego żądanie może rodzić po stronie podatnika odpowiedzialność karną skarbową, o której przeczytasz w opracowaniu Dokumentacja cen transferowych – kary i sankcje.

Marta Chorzępa-Starosta