IP Box dla programistów9 października 2020

Możliwość niższego opodatkowania dochodów z własności intelektualnej jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu firm tworzących innowacyjne rozwiązania. IP Box jest jednak szczególnie korzystny dla osób tworzących programy komputerowe

Niższy podatek tylko dla firm

Możliwość korzystania z IP Box obwarowana jest wieloma wymogami. Jednym z warunków korzystania z opodatkowania dochodów stawką 5% PIT/CIT jest prowadzenie działalności gospodarczej. Dla wielu programistów nie jest to jednak problem, ponieważ już teraz wielu z nich prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze. Jest to pierwsza bariera w stosowaniu IP Box, która nie dotyczy znacznej części twórców oprogramowania.

Ochrona prawna własności intelektualnej

Główną przewagą programistów w zakresie stosowania niższego opodatkowania, w porównaniu z innymi twórcami jest to, że prawa autorskie do programów komputerowych są jedynymi IP objętymi IP Box, których nie trzeba rejestrować w żadnym urzędzie, aby przysługiwało prawo do niższego podatku. Ochrona prawna własności intelektualnej programu komputerowego przysługuje z mocy prawa (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) od momentu powstania programu komputerowego. Dla porównania, wynalazca, który chciałby stosować IP Box od dochodów ze swojego wynalazku, musi najpierw przeprowadzić całą procedurę patentową i uzyskać patent, aby zabezpieczyć prawo do rozliczenia IP Box.

Programista też musi wdrożyć IP Box

IP Box jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla programistów, jednak nie znaczy to, że można go stosować bez przygotowania. Przede wszystkim należy rozróżnić świadczenie usług informatycznych od sprzedaży praw do programu komputerowego. Jeżeli programista tworzy jedynie mały wycinek oprogramowania na zlecenie innej firmy programistycznej, może się okazać, że IP Box powinien być rozliczany przez tę firmę, a nie przez programistę. Czym innym jest bowiem sprzedaż praw do programu, a czym innym sprzedaż wyników prac rozwojowych. Warto również dokładnie przeanalizować umowę, na podstawie której osiągany jest dochód potencjalnie objęty IP Box. Jeżeli zabraknie w niej postanowień dotyczących praw autorskich, może się okazać, że organy podatkowe zakwestionują prawo do zastosowania stawki 5% podatku. Ważny jest również sposób dokumentowania prowadzonych prac rozwojowych. Programista, który osiągnie dochód ze sprzedaży autorskiego programu komputerowego nie będzie mógł rozliczyć IP Box, jeżeli nie będzie w stanie wykazać, jaki program stworzył. Wydaje się to trywialne stwierdzenie, jednak warto pamiętać, że nabywca programu komputerowego może nie być chętny do udostępnienia programiście własnej dokumentacji projektowej, dlatego to sam programista powinien zadbać o prowadzenie takiej dokumentacji w ramach własnej działalności.

IP Box to bardzo atrakcyjne rozwiązanie, dlatego każdy programista powinien rozważyć korzystanie z niego. Jest to jednak zagadnienie łączące tematykę podatkową i prawnoautorską, dlatego przed rozpoczęciem stosowania tej formy opodatkowania warto skonsultować się z ekspertami w tym zakresie.