Metody kalkulacji cen transferowych7 lipca 2017

Organy kontroli skarbowej w celu ustalenia rynkowej ceny transferowej pomiędzy podmiotami powiązanymi zobowiązane są stosować metody kalkulacji cen transferowych wskazane w ustawach podatkowych.

Metody kalkulacji (wyceny) cen transferowych

Za wartość rynkową transakcji uznaje się bowiem dochód oszacowany na podstawie metod dopuszczonych przez prawo. Podstawowymi metodami szacowania dochodów są metody odnoszące się do wyceny konkretnej transakcji z podmiotem powiązanym:

  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (MPCN)
  • metoda ceny odsprzedaży (MCO)
  • metoda rozsądnej marży (MRM)

Subsydiarnie można korzystać z metod zysku transakcyjnego, które pełnią funkcję pomocniczą do wskazanych wyżej podstawowych metod:

  • metoda podziału zysków
  • metoda marży transakcyjnej netto

Rodzaj transakcji a metoda wyceny cen transferowych

Zastosowanie odpowiedniej metody zależy od rodzaju dokonywanej pomiędzy podmiotami powiązanymi transakcji. Przy wyborze metody szacowania w szczególności istotne są:

  • przebieg transakcji, w tym analiza funkcjonalna
  • dostępność informacji niezbędnych do zastosowania metody wyceny
  • porównywalność podmiotów i transakcji

Dominika Jaszczyk