Informacja TPR za 2021 r. a spółki komandytowe27 października 2022

Ministerstwo Finansów zaktualizowało odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych. Podatnicy uzyskali ostateczną odpowiedź kto i w jakim terminie powinien złożyć informację TPR za 2021 r. – spółka komandytowa czy jej wspólnicy

Spółki komandytowe opodatkowane CIT

Spółki komandytowe niebędące podatnikami CIT mogły być zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz oświadczenia i informacji TPR ze względu na ich uczestnictwo w transakcjach kontrolowanych. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT obowiązek złożenia Informacji TPR w odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej spoczywa na wyznaczonym wspólniku zaś informację o cenach transferowych TPR składa się za rok obrotowy takiej spółki. Do 2021 roku sytuacja spółek komandytowych była przejrzysta, bowiem przepisy wyraźnie wskazywały na kim ciąży wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych i w jakim terminie należy je złożyć.

Jednakże, w 2021 roku weszły w życie przepisy, które nadały spółce komandytowej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wówczas, wspólnicy tych spółek mogli zdecydować, że nowe przepisy zastosują w spółce dopiero od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym, niektóre spółki komandytowe uzyskały status podatnika CIT od 1 stycznia 2021 r. a niektóre od 1 maja 2021 r. Dodatkowo, przepisy nowelizujące wprowadziły także możliwość przedłużenia przez spółkę komandytową jej roku obrotowego 2020 do 30 kwietnia 2021 r. W rezultacie przedłużony rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres należało sporządzić sprawozdanie finansowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym portalu doradzamy.to  w artykule Spółki komandytowe i  ich wspólnicy po zmianach przepisów – jak są opodatkowani od 2021 r.?

Przedłużenie terminów na złożenie informacji TPR za 2021 r.

Warto także przypomnieć, że analogicznie do lat ubiegłych termin na sporządzenie lokalnej oraz grupowej dokumentacji, a także na złożenie oświadczenia i informacji TPR został wydłużony wskutek przyjętych przez Sejm przepisów.

Podatnicy, których termin ten upływał w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. mieli czas na wykonanie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych do 30 września 2022 r. Z kolei dla podatników, których rok podatkowy w 2021 r. pokrywał się z rokiem kalendarzowym, termin na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi nie upływa z końcem września, a dopiero 31 grudnia 2022 r. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Terminy sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Wątpliwości w sprawie składania TPR przez spółki komandytowe 

Wskutek wprowadzonych zmian w przepisach pojawiła się niepewność w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (składania informacji TPR). Przede wszystkim, przepisy ustawy o CIT wskazują, że  w zakresie obowiązku złożenia informacji TPR stosowną informację składa się za rok podatkowy podmiotu powiązanego. W przypadku spółek komandytowych, które przeszły na CIT od 1 maja 2021 r. powstała wątpliwość czy TPR powinno się złożyć za cały rok czy dopiero od maja.

Tym samym, z końcem września 2022 r. wielu podatników zaczęło się zastanawiać jakie obowiązki ciążą na spółkach komandytowych, będących podatnikami CIT w przypadku, gdy zamknęły lub nie zamknęły ksiąg rachunkowych na 31.12.2020 r. W związku z tym Ministerstwo Finansów zdecydowało się na publikację zaktualizowanej wersji informatora TPR, w którym przedstawione są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące informacji o cenach transferowych. Z treścią pytań i odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo można zapoznać się pod publikowanym przez nas LINKIEM.

Obowiązek sporządzenia informacji TPR

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, jeśli spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT z dniem 1 maja 2021 r. oraz nie sporządziła sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r. (nie przedłużyła roku obrotowego), powinna ona złożyć jedną informację TPR za cały jej rok obrotowy 2021.

Powyższy obowiązek będzie ciążył na spółce komandytowej, będącej już w tym okresie podatnikiem CIT, nie zaś na jej wspólnikach. Jak wskazuje Ministerstwo, w tym zakresie spółka komandytowa powinna wykazać jedynie dane pochodzące z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za cały rok obrotowy 2021.

W przypadku, gdy spółka komandytowa nie przedłużyła swojego roku obrotowego (sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r.) informację o cenach transferowych TPR powinna złożyć spółka do 31 grudnia 2022 r. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przedłużony rok obrotowy spółki komandytowej a informacja TPR

Jeśli jednak spółka komandytowa przedłużyła rok obrotowy 2020, a tym samym nie zamknęła ksiąg 30 grudnia 2020 r., to według Ministerstwa Finansów powinna złożyć dwie informacje TPR. Pierwszą za okres przedłużonego roku obrotowego, a zatem od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., zaś drugą za okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Tym samym, pierwsza informacja TPR obejmująca okres, w którym spółka komandytowa nie była podatnikiem CIT powinna zostać złożona przez wyznaczonego wspólnika spółki w terminie do 30 września 2022 r.. Natomiast w przypadku drugiej informacji TPR obejmującej okres od 1 maja do 31 grudnia 2021, powyższy obowiązek powinien zostać zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. i będzie ciążył na spółce komandytowej, będącej już w tym okresie podatnikiem CIT.

Zastanawiasz się czy Twoja firma jest zobowiązana do złożenia informacji TPR? Skontaktuj się  ze Specjalistami z Kancelarii PragmatIQ!

Arkadiusz Raducki
Dominika Jaszczyk