Terminy sporządzenia dokumentacji cen transferowych9 września 2022

Termin na sporządzenie lokalnej oraz grupowej dokumentacji, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji został wydłużony wskutek przyjętych przez Sejm przepisów.  Analogicznie do lat ubiegłych, podatnicy zyskali więcej czasu na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych.

Polski Ład – terminy w cenach transferowych

Przepisy „Polskiego Ładu” zaktualizowały terminy dotyczące wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych. Przede wszystkim, zmianie uległ termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wydłużono także czas na złożenie informacji o cenach transferowych TPR.

Polski Ład zmienił również termin na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego. Dotychczas, czyli przed 1 stycznia 2022 r., podatnik był zobowiązany dokonać tej czynności w ciągu 7 dni. Obecnie okres ten wynosi 14 dni.

Zwracamy również uwagę, że od 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano obowiązek składania urzędom skarbowym odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Ładu oświadczenie umieszcza się w informacji o cenach transferowych TPR, o czym pisaliśmy rok temu przy okazji oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Przepisy te będą jednak obowiązywać dopiero przy wypełnianiu obowiązków za 2022 r., czyli przy dokumentacjach sporządzanych w 2023 r. Niezależnie od postanowień Polskiego Ładu wydłużeniu uległy także terminy wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych za 2021 r.

Wydłużenie terminów dla lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r.

Wskutek noweli uchwalonej przez Sejm terminy na sporządzenie lokalnej dokumentacji, a także na złożenie oświadczenia i informacji TP-R za 2021 r. zostały przedłużone:

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Tym samym, dla podatników, których rok podatkowy w 2021 r. pokrywał się z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji oraz wypełnienie innych obowiązków z zakresu cen transferowych dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi nie upływa z końcem września, a dopiero 31 grudnia 2022 r.

Wydłużenie terminów dla grupowej dokumentacji cen transferowych za 2021 r.

Konsekwencją zmiany terminów do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej jest wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji grupowej. Podatnicy zobowiązani są dołączyć do lokalnej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej. To oznacza, że dla większości podatników, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin przesunięto na koniec marca 2023 r.

Pomimo wydłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, należy pamiętać, że od 2021 roku zwiększył się zakres obowiązków spoczywających na podatnikach w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących tzw. pośrednich transakcji rajowych. Dodatkowo, znowelizowano formularz TP-R za 2021 rok, który wymaga od podatników wskazania wielu dodatkowych informacji. Dlatego też, zalecamy aby proces przygotowywania dokumentacji cen transferowych rozpocząć jak najszybciej, ponieważ końcowy termin nieubłagalnie się zbliża.

Zastanawiasz się czy jesteś zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2021 r.? Pomimo przedłużonego terminu – warto skonsultować to ze swoim doradcą. Nie zwlekaj! Skontaktuj się ze Specjalistami i zapoznaj się z naszą ofertą!

Zachęcamy do subskrybowania naszego newslettera, w którym omawiamy formy wsparcia, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Paweł Malewski

Arkadiusz Raducki