Dokumentacja cen transferowych a wypłata dywidendy na rzecz podmiotu powiązanego30 marca 2021

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie konieczności dokumentowania transakcji wypłaty dywidendy podmiotowi powiązanemu, rozwiewając istniejące dotąd wątpliwości. Sprawdź, czy transakcja ta wiąże się z koniecznością sporządzenia dokumentacji cen transferowych!

Dokumentacja cen transferowych – obowiązek sporządzenia

Zasadniczo obowiązek dokumentacyjny w zakresie tzw. lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji kontrolowanych, dokonywanych przez podmioty spełniające ustawowe przesłanki do objęcia ich wskazanym obowiązkiem. Za transakcje kontrolowane uważa się identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym (w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu), których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

W kontekście wypłaty dywidend istota wyjaśnień Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2020 r., sygn. DCT2.054.1.2020, sprowadzała się zatem do ustalenia, czy transakcje te stanowią tzw. „transakcje kontrolowane”.

Wypłata dywidendy a transakcja kontrolowana

W definicji ustawowej „transakcji kontrolowanej” obok wpływu tzw. powiązań pomiędzy podmiotami dokonującymi transakcji na warunki jej przeprowadzenia, nacisk położono również na gospodarczy charakter działań stron.

Działania o charakterze gospodarczym należy, zdaniem Ministra Finansów, utożsamiać z czynnościami dokonywanymi w celu zarobkowym. Działalność gospodarczą od działań o charakterze gospodarczym odróżnia natomiast stopień zorganizowania, jak również kwestia wykonywania jej „w sposób ciągły”. Inaczej rzecz ujmując, na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym.

Wypłata dywidendy wiąże się z funkcjonowaniem spółek kapitałowych – udziałowcy, bądź akcjonariusze uczestniczą w osiągniętym zysku poprzez dywidendę. Decyzja o wypłacie dywidendy jest czynnością dokonywaną samodzielnie przez spółkę na podstawie odpowiednich regulacji Kodeksu spółek handlowych (w drodze uchwały zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

Wypłaty dywidendy nie można postrzegać jako działania gospodarczego w sensie, o którym mowa w poprzednich akapitach. Dywidenda stanowi bowiem wynagrodzenie za powierzony kapitał. Jednocześnie wypracowany zysk, jak i jego podział, oraz wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej – np. produkcyjnej, usługowej, handlowej. Wypłata dywidendy nie jest natomiast działalnością gospodarczą w znaczeniu dosłownym. Tym samym nie stanowi również działania o charakterze gospodarczym, w związku z czym nie spełnia ustawowej definicji transakcji kontrolowanej.  W konsekwencji powyższego wypłata dywidendy na rzecz podmiotu powiązanego nie podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W tym zakresie nie ma również obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym szerzej pisaliśmy w artykule Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Wypłata zysku ze spółki osobowej a transakcja kontrolowana

Wątpliwości w zakresie obowiązku dokumentacyjnego powstały również w odniesieniu do wypłaty zysku ze spółki osobowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2021 r. (0115-KDIT3.4011.679.2020.1.AWO) potwierdził stanowisko, że wypłata zysku ze spółki osobowej (analogicznie jak wypłata dywidendy ze spółki kapitałowej) nie stanowi transakcji kontrolowanej, a zatem nie powoduje obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Dokumentacja cen transferowych a wypłata zysku ze spółki komandytowej

 

Masz pytania dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się ze Specjalistami z Kancelarii PragmatIQ.

Paulina Sandomierz
Paulina Mikołajczak