Wojciech Czernik

Zapewniamy:

Kompleksowe wsparcie w trakcie postępowań podatkowych
Kompleksowe wsparcie w trakcie postępowań podatkowych
aktywną pomoc w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych
aktywną pomoc w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych

reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
doradztwo członkom zarządu spółek w zakresie ograniczenia ryzyka poniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki
doradztwo członkom zarządu spółek w zakresie ograniczenia ryzyka poniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki

występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych-skarbowych
występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych-skarbowych

Zapraszamy do kontaktu.