Ulga na prototyp, czyli przedłużenie ulgi B+R24 sierpnia 2021

Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego ładu przewiduje nową ulgę związaną z działalnością innowacyjną. Jest to ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu, inaczej nazywaną ulgą na prototyp.

Ulga na prototyp – kontynuacja ulgi B+R

Nowa ulga przysługiwać będzie podmiotom podejmującym działania w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu powstałego w wyniku przeprowadzonych przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Okres stosowania nowej ulgi będzie tym samym przypadać na moment po zakończeniu prac R&D, ale przed rozpoczęciem seryjnej produkcji i wprowadzeniem produktu na rynek.

Więcej na temat tego, czym jest działalność B+R możesz przeczytać w artykule Działalność badawczo-rozwojowa – czym jest? 

Dokładne określenie momentu rozgraniczającego okresy, w których przysługuje ulga B+R oraz ulga na prototyp może być problematyczne, dlatego warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy obiema ulgami. Ulga B+R przysługuje z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, która kończy się wraz z ostatecznym ustaleniem formy technicznej i technologicznej nowego produktu.

Ulga na prototyp dotyczy natomiast działań ukierunkowanych na rozpoczęcie produkcji produktu o ustalonej już formie. Przedmiotem działań nie jest zatem sam produkt, ale maszyny, urządzenia, inne środki trwałe oraz procesy organizacyjne w przedsiębiorstwie związane z produkcją. Ulga na prototyp związana jest również z działaniami niezbędnymi do dopuszczenia produktu do obrotu, takimi jak uzyskaniem certyfikatu homologacji, znaków bezpieczeństwa, itp.

Należy zaznaczyć, że do skorzystania z ulgi na prototyp nie jest konieczne wcześniejsze rozliczanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Obie ulgi są od siebie niezależne, przy czym łączy je wspólny wymóg prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Sposób działania ulgi

Działanie ulgi na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu będzie zbliżone do pozostałych ulg związanych z innowacjami. Podatnicy ponoszący określone koszty będą mogli dodatkowo odliczyć je od podstawy opodatkowania. W przypadku ulgi na prototyp będzie można odliczyć 30% sumy kosztów kwalifikowanych, przy czym wysokość odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu osiągniętego w roku podatkowym. Każda złotówka przeznaczona na wydatki kwalifikowane produkcji próbnej lub wprowadzenia na rynek nowego produktu będzie uprawniać tym samym do 30 groszy odliczenia, pod warunkiem, że wysokość dochodu za dany rok pozwoli wykorzystać całe odliczenie.

Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym, co oznacza, że w trakcie roku należy płacić zaliczki na podatek na zasadach ogólnych.

Koszty kwalifikujące się do ulgi na prototyp

Koszty będące podstawą odliczenia w ramach ulgi są podzielone na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to koszty produkcji próbnej, do których wliczają się wyłącznie:

  • cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do produkcji próbnej (wyłącznie środki z grup 3-6 oraz 8 KŚT),
  • wydatki na ulepszenie posiadanych środków trwałych (z grup 3-6 oraz 8 KŚT) w celu dostosowania go do produkcji próbnej,
  • koszty nabycia materiałów i surowców przeznaczonych do produkcji próbnej.

Innym rodzajem kosztów są wydatki wprowadzenia na rynek nowego produktu, którymi są:

  • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji na potrzeby uzyskania lub utrzymania certyfikatów, znaków i zezwoleń związanych z dopuszczeniem produktu do obrotu,
  • koszty badania cyklu życia produktu,
  • koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Warto zauważyć, że ulga na prototyp przysługuje wyłącznie podatnikom wprowadzającym nowy produkt na rynek. Ulga nie będzie przysługiwać firmom usługowym.

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie

Projekt ustawy znajduje się obecnie w fazie konsultacji. Specjaliści z Kancelarii PragmatIQ na bieżąco śledzą proces legislacyjny. Będziemy informować na bieżąco o wszelkich zmianach, które pojawią na dalszych jego etapach.

Oprócz ulgi na prototyp Polski Ład przewiduje również inne ulgi, o których możesz przeczytać w artykułach Ulga dla firm inwestujących w roboty produkcyjne

O pozostałych zmianach przewidzianych w projekcie Polskiego Ładu możesz przeczytać na naszym portalu Doradzamy.to.

Paweł Malewski