Ulga dla firm inwestujących w roboty produkcyjne18 marca 2021

Ulga dla firm inwestujących w roboty produkcyjne

 

Zgodnie z projektem Polskiego Ładu ma pojawić się nowa ulga dla przedsiębiorstw, które ponoszą wydatki na innowacje. Tym razem będzie to ulga na robotyzację, czyli odliczenie podatkowe z tytułu zakupu sprzętu automatyzującego procesy produkcyjne.

Ulga podatkowa, czyli podwójne rozliczenie kosztu

Zasady rozliczania ulgi na robotyzację będą bardzo podobne do zasad obowiązujących przy uldze na działalność badawczo-rozwojową (więcej możesz o nich przeczytać w artykule Koszty w ramach ulgi badawczo-rozwojowej – co można odliczyć?). Oznacza to, że wydatki wynikające z inwestycji w robotyzację będą mogły być rozliczone, jako odliczenie od dochodu do opodatkowania. W efekcie będą dwukrotnie obniżać przychód podatkowy – pierwszy raz jako koszt, a drugi jako odliczenie w ramach ulgi.

Projektowane regulacje przewidują, że odliczeniu w ramach ulgi będzie mogło jednak podlegać 50% kosztów, co oznacza, że każda złotówka inwestycji będzie uprawniała do 50 groszy odliczenia.

Ostatecznie podatnicy korzystający z ulgi zaoszczędzą kwotę odpowiadającą wysokości podatku od odliczonej wartości kosztów, zatem w przypadku stosowania stawki 19% PIT/CIT oszczędność będzie odpowiadać 9,5% poniesionych kosztów. Firmy stosujące stawkę 9% CIT zaoszczędzą już tylko 4,5% wartości kosztów robotyzacji. Stawkę 9% CIT może stosować np. spółka z o.o., o czym więcej przeczytasz na naszym portalu spolkazoo.net w artykule 9% CIT – kiedy spółka z o.o. może skorzystać?

Przykład

Wydatki poniesione na robotyzację 2.000.000 zł
Odliczenie przysługujące w ramach ulgi 1.000.000 zł
Oszczędność podatkowa (stawka podatku 19%/9%) 190.000/90.000 zł

 Koszty kwalifikowane

Katalog kosztów, które będzie można ująć w uldze (tzw. koszty kwalifikowane) nie obejmuje wyłącznie wydatków na sam zakup robota. Odliczeniu będą mogły podlegać również niektóre dodatkowe koszty związane z wdrożeniem urządzeń do procesów produkcyjnych. Odliczenie ma dotyczyć m. in. kosztów:

  • zakupu nowych robotów przemysłowych,
  • zakupu oprogramowania,
  • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
  • wydatków na urządzenia sterujące i integrujące roboty z innymi maszynami cyklu produkcyjnego,
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

 Nie każde urządzenie wspierające produkcję można uznać za robota przemysłowego. Ulga będzie przysługiwać jeżeli nabyta maszyna będzie się charakteryzować automatyzmem w działaniu, programowalnością oraz wielozadaniowością. Robot musi posiadać 3 stopnie swobody (przeguby) i mieć właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne. Warunkiem ulgi  jest także zintegrowanie robota z pozostałymi maszynami produkcyjnymi. Ulga nie będzie tym samym przysługiwać podmiotom handlującym robotami lub wykorzystującym roboty w celach inne niż produkcyjne.

Czas trwania ulgi

Ulgę będzie można stosować począwszy od 2022 r. przez 5 lat. Korzystne podatkowo będą zatem wydatki na robotyzacje poniesione do końca 2026 r. Patrząc na doświadczenia związane chociażby z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych jest szansa, że ulga będzie przedłużana, jednak nie jest to pewne.

Przedsiębiorcy, którzy rozważają zainwestowanie w robotyzację procesów produkcyjnych powinni zatem wykorzystać na to najbliższe lata. Ulga na robotyzację pozwoli bowiem zmniejszyć ciężar finansowy i przyspieszyć zwrot z inwestycji.

Projekt ustawy znajduje się obecnie w fazie konsultacji. Specjaliści z Kancelarii PragmatIQ na bieżąco śledzą proces legislacyjny. Będziemy informować na bieżąco o wszelkich zmianach, które pojawią na dalszych jego etapach. O pozostałych zmianach przewidzianych w projekcie Polskiego Ładu możesz przeczytać na naszym portalu Doradzamy.to.

Paweł Malewski