Korzystający z IP Box nie płaci daniny solidarnościowej29 lipca 2020

Zaletą IP Box jest nie tylko niższa pięcioprocentowa stawka podatku dochodowego. Osoby fizyczne stosujący tę formę opodatkowania nie wliczają również dochodów osiągniętych z praw własności intelektualnej do podstawy wyliczenia daniny solidarnościowej.

Czym jest danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to podatek wprowadzony od 2019 r., do opłacania którego zobowiązane są osoby fizyczne osiągające dochód ponad 1.000.000 zł. Opodatkowaniu stawką 4% podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Nie wszystkie dochody podatnika są jednak objęte daniną. W przepisach wskazane są konkretne formy opodatkowania oraz zeznania podatkowe, które należy uwzględniać przy wyliczaniu daniny. Więcej na ten temat znajduje się na naszym portalu Doradzamy.to  w artykule Danina solidarnościowa, czyli podatek dla najbogatszych.

Wpływ IP Box na daninę solidarnościową

IP Box jest alternatywną formą opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej. Pod tym względem przypomina podatek liniowy 19%, to znaczy podatnik może zdecydować, czy chce korzystać z IP Box, czy z zasad ogólnych. Osoba, która zdecyduje się na rozliczanie IP Box musi dokonać podziału dochodów z działalności gospodarczej na dochody związane z prawem własności intelektualnej oraz pozostałe dochody. Podatek od dochodów związanych z IP rozliczany jest według zasad właściwych dla preferencyjnej stawki 5%, natomiast pozostałe dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach wybranych przez podatnika (podatkiem liniowym lub według skali).

Właśnie w tym podziale dochodów z działalności gospodarczej kryje się wpływ IP Box na daninę solidarnościową. Przepisy o daninie wprost wskazują, że opodatkowaniu nią podlegają między innymi dochody opodatkowane PIT według skali lub stawką 19%, natomiast dochody opodatkowane w ramach IP Box nie są wymienione. Przepisy w tym zakresie są jednoznaczne, a dodatkowo brak opodatkowania daniną dochodów IP Box potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych, przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 lutego 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.110.2019.1.AMN.

Warto mieć na uwadze, że IP Box wyklucza daninę wyłącznie od dochodów opodatkowanych stawką 5%. Jeżeli oprócz nich podatnik osiąga dochody przekraczające 1.000.000 zł z innych tytułów objętych daniną, to daninę musi uiścić.

Paweł Malewski