Korzyści wynikające z ulgi badawczo-rozwojowej oraz IP Box

Jak zapłacić niższy podatek w całkowicie legalny sposób? To proste, wystarczy skorzystać z ulg podatkowych.

Dlaczego warto pomyśleć o ulgach dla działalności innowacyjnej?

Każda firma musi się rozwijać, żeby nie zostać w tyle za konkurencją. Kto nie wprowadza nowych produktów lub usług, nie ulepsza starych, nie usprawnia linii produkcyjnych, procesów logistycznych, sprzedażowych, zarządczych lub marketingu przegrywa. Rozwój wymaga natomiast przeprowadzenia prac i poniesienia nakładów finansowych, które po spełnieniu dodatkowych warunków pozwalają na skorzystanie z ulgi B+R. Niektóre prace tego typu będą w przyszłości przynosić dodatkowe przychody lub zmniejszą koszty, co umożliwi na zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w ramach tzw. IP Box.

Ulgi dla działalności innowacyjnej dotyczą zatem nieodzownej części działalności gospodarczej. Nie wymagają one wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a jedynie wiążą się z dodatkowymi obowiązkami ewidencyjnymi. Przed rozpoczęciem każdego projektu ukierunkowanego na wprowadzenie innowacji warto zatem poświęcić chwilę na analizę opłacalności zastosowania ulg dla działalności innowacyjnej.

Ulga badawczo-rozwojowa, czyli podwójne odliczenie kosztów

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą dwukrotnie odliczyć koszty ponoszone z tego tytułu. Pierwszy raz w sposób standardowy, czyli jako koszty uzyskania przychodów, a drugi raz w postaci ulgi, czyli odliczenia od podstawy opodatkowania. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić w przybliżeniu 19% wartości kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Przykład:
Przychód podatnika – 10 mln zł
Koszty uzyskania przychodów – 7 mln zł
w tym:
Koszty działalności badawczo-rozwojowej – 2 mln zł
Dochód – 3 mln zł
Podatek (bez ulgi, stawka 19%) – 570.000 zł
Podatek (z ulgą) – (3 mln–2 mln)*19%=190.000 zł
Korzyść z ulgi – 380.000 zł

5% CIT/PIT, czyli niższe opodatkowanie dochodów z innowacji

Działalność badawczo-rozwojowa nie jest wyłącznie źródłem dodatkowych kosztów. Jej celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przynieść ogromne zyski. Od 2019 r. możliwe stało się opodatkowanie tych zysków niższą stawką podatkową równą 5% w ramach tzw. IP Box (lub Innovation Box).

Ze stawki tej można korzystać zarówno wykorzystując innowacje w ramach własnej działalności lub w przypadku sprzedaży praw do niej (praw własności intelektualnej).

Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej jest odpowiednie prowadzenie ewidencji rachunkowej. Wymaga to pewnego nakładu pracy w pierwszym roku, co może niektórych zniechęcić do IP Box, ale warto pamiętać, że wysiłek ten zwróci się w kolejnych latach, ponieważ ze stawki 5% można korzystać tak długo, jak długo przysługuje prawna ochrona własności intelektualnej.