Jakie zaliczki CIT/PIT płacić przy IP BOX?10 maja 2019

Innovation Box stanowi szczególne rozwiązanie przewidziane dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT) prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Ze skorzystaniem z preferencyjnego opodatkowania innowacji podatnik musi jednak zaczekać do końca roku podatkowego.

Ulga na innowacje (Innovation Box)

Innovation Box (IP Box, Intellectual Property Box) stanowi zachętę podatkową dla podatników PIT (osób fizycznych) oraz CIT (osób prawnych) uzyskujących dochód z komercjalizacji wytwarzanych lub rozwiniętych praw własności intelektualnej. Nowe rozwiązanie jest skierowane wyłącznie do prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju i polega na możliwości opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku w wysokości 5%.

Innovation Box jest zatem podatkiem dochodowym przeznaczonym dla wybranych dochodów innowatorów. Istotną, praktyczną kwestią jest moment skorzystania przez nich z dodatkowej preferencji – w trakcie roku podatkowego poprzez opłacanie zaliczek według stawki 5% lub na koniec, w zeznaniu rocznym.

Więcej na temat tego, kto może zyskać na zastosowaniu Innovation Box w artykule Preferencyjne opodatkowanie IP Box – kto może skorzystać

Zaliczki na Innovation Box

Podatnicy korzystający z Innovation Box są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnęli ten dochód (ponieśli stratę). Przepisy nie przewidują możliwości opłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek z zastosowaniem obniżonej stawki podatku (5%).

Oznacza to, że w trakcie trwania roku podatkowego podatnicy muszą opłacać zaliczki CIT/PIT w normalnej wysokości. Dopiero na koniec roku podatkowego podatnicy przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego mogą wskazać, że do części dochodu chcą skorzystać ze stawki podatku 5%. Nadpłacone zaliczki w trakcie roku można odzyskać występując z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku lub pozostawić do zaliczenia go na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wyjaśniamy również, w jaki sposób ustalić dochód na potrzeby IP Box. Przeczytasz o tym w artykule Ustalanie dochodu z praw własności intelektualnej?

Paulina Machińska