QUIZ – Sprawdź swoją wiedzę o spółce z o.o.

Sprawdź swoją wiedzę o spółce z o.o.!

Przed Tobą 10 pytań z prawa i podatków w spółce z o.o.!

Odpowiedzi i swój wynik poznasz na końcu testu.

1 / 10

Kiedy spółka z o.o. może zacząć prowadzić działalność?  

2 / 10

Ilu minimalnie wspólników powinno wejść w skład spółki z o.o.?

3 / 10

Kto nie może być pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

4 / 10

Jak opodatkowane są dochody spółki z o.o.?  

5 / 10

Czy spółka z o.o. może rozliczać kwartalnie VAT?

6 / 10

Kto może przekształcić się w spółkę z o.o.?  

7 / 10

Czego nie może dotyczyć uprzywilejowanie udziałów?  

8 / 10

W jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniu wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o.?  

9 / 10

Czy małżonek wspólnika musi wyrazić zgodę na zbycie udziałów?  

10 / 10

W jakiej sytuacji możliwe jest skorzystanie przez spółkę z o.o. z CIT 9%?  

Your score is

0%

Scroll to Top