Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.pragmatiq.pl/

 

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest spółka PragmatIQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dawniej PmQ sp. z o.o.), przy ulicy Grunwaldzkiej 107, 60-313 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363663, REGON: 301491166, NIP: 7792378998.
 3. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez użytkownika Internetu danych osobowych.
 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie wiąże się z koniecznością podania przez Klientów danych osobowych. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia. Dla celów dokonania zakupu wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), dane do faktury VAT (opcjonalnie).
 5. W przypadku, gdy przy składaniu Zamówienia Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Klienta będą przetwarzane również celu wysyłania takich informacji.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klientom przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania, poprawiania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu
 7. Dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia i wykonania umowy przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych sprzedawcy z tytułu dokonanej sprzedaży.
 8. Po wykonaniu umowy sprzedaży, w zakresie danych niezbędnych do złożenia zamówienia i wykonania umowy, Klient nie ma możliwości żądania sprostowania przekazanych danych, jak również nie jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także nie może domagać się usunięcia danych osobowych aż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych sprzedawcy z tytułu dokonanej sprzedaży.
 9. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed jej wykonaniem, dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych
 11. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. GETRESPONSE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3 (80-387 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000187388, REGON: 192998251, NIP: 9581468984, w celu wysyłki wiadomości e-mail za pomocą systemu GetResponse,
 12. PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 107 (60-313 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000366211, REGON: 301555950, NIP: 7792382586, w celu realizacji złożonego zamówienia.
 13. Administrator oświadcza, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również innym zaufanym partnerom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, pocztowe, logistyczne. Dane, o których mowa powyżej udostępnione będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w celu świadczenia usług.

PLIKI COOKIES

 1. Sklep wykorzystuje pliki „cookies”. Cookies stanowią niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym odbiorcy treści Sklepu, które są odczytywane przy łączeniu się ze Sklepem z tego urządzenia końcowego.
 2. W ramach Sklepu pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:
  1. utrzymanie i zapisanie sesji użytkownika;
  2. ustawienie rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z serwisem Sklepu;
  3. zapisanie informacji niezbędnych do poprawnego działania Sklepu;
  4. monitorowanie ruchu na stronach Sklepu;
  5. zbieranie anonimowych statystyk, w celu poznania w jaki sposób użytkownicy korzystają z Sklepu;
  6. weryfikacja częstotliwości wyświetlania się danej treści użytkownikom;
  7. wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
  8. integracja z portalami społecznościowymi.
 3. Użytkownik może zarządzać polityką cookies poprzez odpowiednią modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej, w szczególności może blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź dokonać ustawień, zgodnie z którymi użytkownik jest informowany o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zastrzega się jednak, że określone funkcje Sklepu mogą nie działać prawidłowo w razie ograniczenia plików cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pojęciom pisanym wielką literą w Polityce Prywatności przydaje się znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu internetowego.
 2. Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie między innymi z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności, Zmiany niniejszej Polityki Prywatności odnoszą skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.
Scroll to Top