TPR-C/TPR-P jako następcy CIT-TP/PIT-TP14 lutego 2020

Od 1 stycznia 2019 roku uproszczone sprawozdania w zakresie cen transferowych, czyli CIT-TP i PIT-TP zastąpiono zupełnie nowymi, rozszerzonymi formularzami TPR-C i TPR-P. Co zmiana sposobu raportowania cen transferowych oznacza w praktyce?

TPR – nowa forma raportowania o cenach transferowych od 2019 r.

Od początku 2019 r. zmieniły się formularze dotyczące raportowania cen transferowych. Uproszczone sprawozdania CIT-TP i PIT-TP zostały zastąpione przez informacje o cenach transferowych odpowiednio TPR-C w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i TPR-P w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

TPR-C i TPR-P dla kogo?

Deklaracja TPR-C/TPR-P zasadniczo dotyczy podmiotów zobowiązanych do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local File).

Informację o cenach transferowych mają jednak obowiązek składać również podmioty, które realizowały transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych np. transakcje krajowe korzystające ze zwolnienia (art. 11n ust.1 ustawy o CIT/art. 23z ust. 1 ustawy o PIT).

TPR-C/TPR-P a CIT-TP/PIT-TP – zakres informacji

TPR-C/TPR-P w części dotyczącej podstawowych informacji, takich jak:

  • cel złożenia informacji o cenach transferowych (po raz pierwszy/korekta) oraz okres, za jaki jest składana,
  • dane identyfikacyjne podmiotu składającego oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,

zasadniczo nie różni się od CIT-TP i PIT-TP.

W dalszej części TPR, tj. w zakresie:

  • ogólnych informacji finansowych podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  • informacji dotyczących metod i cen transferowych,
  • dodatkowych informacji lub wyjaśnień,

wymaga zdecydowanie szerszego zakresu i większej szczegółowości. Konieczne jest bowiem wskazanie m.in. ogólnej rentowności podmiotu na podstawie odpowiedniego wskaźnika rentowności, zastosowanych metod weryfikacji cen transferowych, źródeł oraz przedziałów uzyskanych wyników analiz porównawczych, a także informacji o dokonywanych korektach cen transferowych.

Sposób i szeroki zakres informacji udostępnionych przez podatników umożliwi organom swobodne porównanie warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz typowanie podmiotów do kontroli skarbowej w obszarze cen transferowych. Wynika to bezpośrednio z treści art. 11t ust.6 ustawy o CIT (art. 23zf ust. 6 ustawy o PIT), w którym wskazano, że „informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych”.

Termin złożenia TPR

Informację o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) należy przekazać Szefowi KAS, w formie elektronicznej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Po raz pierwszy deklaracja zostanie złożona za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

Podatnicy, którzy przyjęli rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym, złożą pierwszą deklarację TPR-C/TPR-P w terminie do końca września 2020 r. (dotyczy transakcji dokonywanych w 2019 r.).

TPR – czy to korzystna zmiana?

W treści uzasadnienia do rozporządzenia w sprawie wprowadzenia TPR odwołano się do polityki 3xP, czyli prostego, przejrzystego i przyjaznego systemu podatkowego. Tę zasadę z założenia miała realizować „uproszczona i przejrzysta forma” oraz ograniczony „zakres danych i informacji”. Wypełnieniem zasady 3xP jest z pewnością elektroniczna forma przekazywania deklaracji Szefowi KAS, która ułatwi podatnikom wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego oraz usprawni analizę przesyłanych informacji organom podatkowym.

W praktyce nowe formularze mogą jednak okazać się jednymi z najbardziej skomplikowanych formularzy podatkowych. Nie warto więc czekać do ostatniego miesiąca, by wypełnić obowiązki ustawowe – mogą pojawić się duże wątpliwości, które z odpowiednim wyprzedzeniem powinno się skonsultować ze swoim doradcą.

Masz pytania dotyczące cen transferowych? Zapraszamy do kontaktu.

Paulina Machińska
Dominika Jaszczyk