TPR-C/TPR-P jako następcy CIT-TP/PIT-TP

Raportowanie o cenach transferowych w 2020 r. na formularzach TPR-C/TPR-P. Sprawdź, jak wypełnić obowiązek sprawozdawczy za 2019 r. i jak zmienił się PIT/CIT-TP. Czy wiesz jakie dodatkowe informacje należy złożyć do szefa KAS?

Dokumentacja cen transferowych a nieodpłatne poręczenie

Zwyczajowe rozumienie transakcji wiąże się z odpłatnością. Mogłoby się więc wydawać, że nieodpłatne poręczenie nie będzie transakcją i tym samym nie będzie podlegać obowiązkowi udokumentowania. Zgodnie z nową definicją transakcji i jej ceny może jednak podlegać obowiązkowi dokumentowania. Sprawdź kiedy!

Dokumentacja cen transferowych za 2018 r. – czy wiesz kiedy i jak ją przygotować?

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych upływa 30 września 2019 r. Sprawdź,kiedy i na jakich zasadach wypełnić ustawowy obowiązek w terminie!

Dokumentacja podatkowa umowy pożyczki – kiedy powstaje obowiązek?

Udzielenie lub otrzymanie pożyczki to jedna z najczęściej zawieranych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Warto wiedzieć kiedy jej dokonanie oznacza konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Progi obowiązków dokumentacyjnych

Progi obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych są bardzo istotne, aby poprawnie określić jakie czynności powinny podjąć podmioty powiązane. Zależą one od wielkości przychodów lub kosztów podatnika. Sprawdź jakie obowiązki wiążą się z przekroczeniem konkretnych limitów!

Cena transferowa od podstaw

Cena transferowa to stosowana pomiędzy podmiotami powiązanymi ustalona cena dóbr, usług czy wartości niematerialnych i prawnych. Jej pojęcie zdefiniowane jest w art. 3 pkt 10 Ordynacji Podatkowej. Zapoznaj się z nim! Jest to niezbędne jeśli chcesz przygotować dokumentację cen transferowych!

ABC dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych to ostatnio bardzo popularny temat. Zastanawiasz się z czym wiążą się obowiązki z tytułu dokumentacji cen transferowych? Przedstawiamy podsumowanie, które pozwoli szybko zorientować się w tym temacie.

Dokumentacja cen transferowych dla umowy spółki komandytowej

Dokumentacja cen transferowych dotyczy nie tylko transakcji handlowych, które dokonywane są przez podmioty powiązane, lecz także zawarcia przez powiązanych wspólników umowy spółki komandytowej.