Od kiedy obowiązuje zasada tworzenia dokumentacji cen transferowych przez 2 lata?21 lutego 2018

Obowiązek posiadania dokumentacji w 2016 r. nie wpływa na obowiązek w 2017 r.

W 2017 roku został wprowadzony obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych przez 2 kolejne lata mimo, że tylko w pierwszym roku przekraczają próg przychodów lub kosztów. Podatnicy, którzy muszą posiadać dokumentację za 2016 rok, nie są jednak automatycznie zobowiązani do przygotowania nowej w 2017 roku.

Jak działa zasada?

Obowiązek sporządzenia dokumentacji dla istotnych transakcji zasadniczo wynika z przekroczenia w poprzednim roku progów rachunkowych (przeczytasz o nich w artykule Progi obowiązków dokumentacyjnych). Jeżeli podatnik sporządzi w związku z tym dokumentację, to będzie musiał przygotować ją również w kolejnym roku, bez względu już na wartość przychodów i kosztów. Zasada ta została zawarta odpowiednio w art. 9a ust 1a ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 1a ustawy o PIT.

Przykład:
Kowalski w 2016 r. przekroczył progi rachunkowe (przychodów lub kosztów). Jest zatem zobowiązany do sporządzenia w 2017 roku dokumentacji cen transferowych dla istotnych transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi. Równocześnie Kowalski w 2017 r. nie przekroczył progów rachunkowych. Niemniej jednak  musi on przygotować dokumentację podatkową istotnych transakcji zwartych z podmiotami powiązanymi w 2018 r., bowiem miał on taki obowiązek w 2017 r.

Obowiązek posiadania dokumentacji za 2016 rok a obowiązek za 2017 rok

Prawodawca wprowadzając odpowiednie przepisy do ustaw o podatkach dochodowych wprowadził również przepis przejściowy, zgodnie z którym wyżej opisane regulacje mają zastosowanie od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. W praktyce oznacza to, że dopiero w roku podatkowym zaczynającym się po 31 grudnia 2016 r. musi powstać obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, żeby również w roku następującym po nim podatnik musiał sporządzić taką dokumentację pomimo, że nie przekroczył limitów rachunkowych. Najwcześniej taki obowiązek może powstać za rok 2018.

Jeżeli podatnik miał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2016 r., ale w 2017 r. nie przekracza już ustawowych limitów rachunkowych zobowiązujących go do przygotowania takiej dokumentacji, to nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r.

Marta Chorzępa-Starosta
Paweł Malewski