Dokumentacja grupowa podmiotów powiązanych13 czerwca 2017

Podmioty powiązane w określonych sytuacjach zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji grupowej cen transferowych.

Dokumentacja grupowa cen transferowych – kto powinien ją przygotować?

Dokumentacja grupowa cen transferowych (ang. master file) jest elementem dokumentacji cen transferowych, w której wskazuje się informacje o całej grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik.

Jeżeli chcesz się dopowiedzieć kto i w jakich przypadkach musi sporządzić dokumentację cen transferowych przeczytaj Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Podatnicy zawierający transakcje pomiędzy z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji grupowej cen transferowych, których przychody lub koszty uzyskania przychodów przekroczą równowartość 20.000.000 euro. O progach w dokumentacji cen transferowych przeczytasz w Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych.

Definicja podmiotów powiązanych znajduje się w opracowaniu Podmioty powiązane – czyli jakie?, natomiast o tym, co należy rozumieć pod pojęciem transakcja przeczytasz w Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych.

Tylko jeden podmiot z grupy jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji grupowej cen transferowych. Podatnik może przedłożyć dokumentację grupową cen transferowych otrzymaną od innego podmiotu z grupy (nawet podmiotu zagranicznego), jeżeli zawiera ona wszystkie elementy wynikające z ustaw o podatkach dochodowych. W takim przypadku, polski podatnik zobowiązany jest do przedstawienia tej dokumentacji wraz ze wskazaniem podmiotu z grupy, który ją przygotował.

Dokumentacja grupowa cen transferowych – co powinna zawierać?

Dokumentacja grupowa cen transferowych zawiera:

  1. opis struktury organizacyjnej i zarządczej całej grupy,
  2. działalność grupy i jej struktury geograficznej,
  3. politykę cen transferowych,
  4. istotne wartości niematerialne,
  5. sytuację finansową podmiotów powiązanych,
  6. porozumienia zawarte w ramach grupy.

Uszczegółowienie elementów, które muszą znaleźć się w dokumentacji grupowej cen transferowych zostanie uregulowane w rozporządzeniu.

Marta Chorzępa-Starosta