Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych mija 1 października 2018 r.11 września 2018

Dokumentacja cen transferowych musi zostać przygotowana do 1 października br. Podatnicy w tym terminie zobowiązani są złożyć oświadczenie o jej posiadaniu.

Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zostały wydłużone terminy na złożenie oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdań CIT-TP i PIT-TP.

Dokumentacja cen transferowych musi zostać przygotowana do końca września, w tym terminie każdy podatnik potwierdza jej posiadanie poprzez złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego.

Oświadczenie do urzędu skarbowego za 2017 r. podatnicy mają obowiązek złożyć do 1 października 2018 r.

Ustawowy termin (9 miesięcy od zakończenia roku) na przygotowanie dokumentacji cen transferowych  wypada w niedzielę (30 września), stąd podatnicy mają dodatkowy dzień na wykonanie swoich obowiązków.

Oświadczenie – wzór

Zastanawiasz się jak powinno wyglądać oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych? Przygotowaliśmy wzór oświadczenia >>>TUTAJ<<<

Kto składa oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych?

Pamiętaj!
Oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych nie może złożyć pełnomocnik podatnika! Więcej na ten temat w artykule Czy pełnomocnik może podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej?

Zobowiązanym do podpisania i złożenia w urzędzie skarbowym oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych jest podatnik. W zależności od formy prowadzonej działalności, oświadczenie podpisują:

  • przy indywidualnej działalności gospodarczej – osoba prowadząca działalność gospodarczą,
  • przy spółce jawnej, partnerskiej lub cywilnej – wszyscy wspólnicy spółki,
  • przy spółce komandytowej – wszyscy wspólnicy spółki,
  • przy spółce komandytowo-akcyjnej – komplementariusze (SKA),
  • przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej – zarząd zgodnie z reprezentacją,
  • w przypadku likwidowanej spółki – likwidator,
  • w przypadku spółki w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – syndyk lub zarządca.

Dokumentacja cen transferowych

Nie posiadasz jeszcze dokumentacji cen transferowych? Śpiesz się! Zostało mało czasu.
Gwarantujemy, że przygotujemy dokumentację w terminie! Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Dominika Jaszczyk