Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową13 lipca 2017

W przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, zarówno tych dotyczących transakcji do 2016 r. jak i od 2017 r., ustawodawca wskazuje na transakcje i zdarzenia, które podatnik przeprowadza z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową.

Które kraje stosują szkodliwą konkurencję podatkową?

Listę krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową określa w drodze rozporządzenia Minister Finansów, wydając osobne w zakresie PIT i w zakresie CIT. W obu rozporządzeniach wskazane państwa są jednak tożsame.

Najnowsze z rozporządzeń (z dnia 17 maja 2017 r.) skraca dotychczasową „czarną listę” – z obejmującej 31 obszarów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową do 26 obszarów.

Analizując obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji lub zawierania umów z podmiotami, co do których nie jesteśmy pewni czy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju będącego na „czarnej liście” Ministra Finansów, należy opierać się na tym rozporządzeniu, które obowiązuje w roku za jaki sporządza się dokumentację.

Inne podmioty

Nieprzeprowadzanie żadnych czynności z podmiotami, które maja miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwa konkurencję nie oznacza, że nie będziesz zobowiązany do posiadania dokumentacji cen transferowych.

Co do zasady obowiązek taki wystąpi jeżeli dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi lub występują u Ciebie istotne zdarzenia, których warunki zostały ustalone lub narzucone z podmiotami powiązanymi.

Sprawdź w jakich przypadkach zobowiązany będziesz do posiadania dokumentacji cen transferowych, niezależnie czy dokonujesz transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium państwa stosującego szkodliwą konkurencję czy z podmiotami powiązanymi.

Przeczytasz o tym w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych? oraz w artykule Kto powinien posiadać dokumentację cen transferowych za 2016 r. i lata wcześniejsze?

Maria Ratajczyk