Dokumentacja grupowa cen transferowych7 lipca 2017

Dokumentacja grupowa cen transferowych (tzw. master file) dotyczy dużych podmiotów powiązanych. Jest to najbardziej rozbudowana dokumentacja podatkowa jaką nakładają przepisy!

Dokumentacja grupowa cen transferowych – kto zobowiązany jest do jej sporządzenia ?

Podatnicy zawierający transakcje pomiędzy z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji grupowej cen transferowych, których przychody lub koszty uzyskania przychodów przekroczą równowartość 20.000.000 euro.

Definicja podmiotów powiązanych znajduje się w opracowaniu Podmioty powiązane – czyli jakie?

Tylko jeden podmiot z grupy jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji grupowej cen transferowych. Polski podatnik zobowiązany jest do przedstawienia tej dokumentacji wraz ze wskazaniem podmiotu z grupy, który ją przygotował.

Jeżeli chcesz się dopowiedzieć kto i w jakich przypadkach musi sporządzić dokumentację cen transferowych przeczytaj Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Co zawiera dokumentacja grupowa cen transferowych?

Dokumentacja grupowa cen transferowych zawiera:

  1. opis struktury organizacyjnej i zarządczej całej grupy,
  2. działalność grupy i jej struktury geograficznej,
  3. politykę cen transferowych,
  4. istotne wartości niematerialne,
  5. sytuację finansową podmiotów powiązanych,
  6. porozumienia zawarte w ramach grupy.

Marta Chorzępa-Starosta