Audyt cen transferowych

Celem audytu cen transferowych jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego oraz optymalizacja procesów w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Głównym zadaniem procedury audytu jest ustalenie czy wyzwania związane z cenami transferowymi są zarządzane w sposób prawidłowy oraz zaproponowanie mechanizmów pozwalających ograniczyć ryzyka podatkowe z tym związane kolejnych latach podatkowych.

Usługa audytu cen transferowych skierowana jest zarówno do podmiotów mających obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej, jak i podmiotów niemających takiego obowiązku. Każda transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi musi być dokonywana na warunkach rynkowych, niezależnie od obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Aby zapobiec nieprawidłowemu rozliczaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi podejmuje się szereg kroków o charakterze prewencyjnym. Do działań przeprowadzanych przez nas w ramach audytu należą:

  • identyfikacja transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • identyfikację transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym;
  • weryfikację (pod kątem zgodności z wymogami ustawowymi) przygotowanej dotychczas dokumentacji;
  • analizę transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi;
  • analizę rynkowości ustalonej ceny;
  • identyfikację nieprawidłowości i ryzyk podatkowych;
  • identyfikację transakcji wyłączonych z obowiązków dokumentacyjnych lub korzystających z uproszczeń np. identyfikacja usług o niskiej wartości dodanej);
  • rekomendację w zakresie działań prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji i optymalizacji działalności (np. restrukturyzacje);
  • weryfikację oraz opracowanie mechanizmów korekt (true-up);
  • przygotowanie wytycznych w zakresie zawieranych w przyszłości transakcji.

Audyt może dotyczyć dowolnie wybranego okresu. Wyniki przeprowadzonego audytu przekazujemy w formie raportu, którego zakres może się różnić w zależności od potrzeb Klienta.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy obowiązki dokumentacyjne Cię dotyczą lub czym jest cena rynkowa, zachęcamy do zapoznania się z serią naszych artykułów, w których krok po kroku wyjaśniamy czym jest dokumentacja cen transferowych oraz jakie obowiązki nakłada na podatników.