4 kwietnia 2022 roku Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Kodeksie spółek handlowych, która ma wejść w życie w październiku 2022 roku. Jak zmiany wpłyną na funkcjonowanie wspólników mniejszościowych?

Co się zmieni?

Od października tego roku w Kodeksie spółek handlowych pojawi się Dział IV. Będzie on zawierał szereg przepisów odnoszących się do „grupy spółek”, w praktyce określanych jako prawo holdingowe. O tym Co to jest grupa spółek? pisaliśmy już na naszym portalu Doradzamy.to. Wśród szeregu zmian przewidzianych przez ustawę warto wskazać na wprowadzenie takich rozwiązań jak wydawanie wiążących poleceń spółki dominującej (matki) względem spółki zależnej (córki) czy też prawo do wyjścia ze spółki poprzez żądanie odkupu (sell-out), o którym pisaliśmy w artykule Sell out – nowe uprawnienie wspólników mniejszościowych w prawie holdingowym. Dodatkowo poszerzone zostaną kompetencje rad nadzorczych.

Jak zmiany wpłyną na wspólników mniejszościowych?

Zmiany należy odbierać pozytywnie, ponieważ wprowadzają choćby prawo do sell out’u (choć uprawnienie to będzie przysługiwać dość wąskiej grupie wspólników). W związku ze zmianami pojawia się jednak także kilka potencjalnych zagrożeń dla wspólników mniejszościowych, takich jak choćby możliwość przeprowadzenia procedury tzw. squeeze out, o którym pisaliśmy już na wczesnym etapie prac nad prawem holdingowym w artykule Squeeze out również w spółce z o.o.? .

Mikołaj Stacherski