Choć spadek nabywa się już w chwili śmierci spadkodawcy, wykazanie w spółce, że wstąpiło się w miejsce zmarłego wspólnika, wymaga przedstawienia odpowiednich dowodów. W poniższym artykule wskazujemy jak udowodnić w spółce, ze jest się spadkobiercą zmarłego wspólnika.

Spadkobierca, o ile przyjmie spadek, nabywa go już w chwili śmierci spadkodawcy. Jednakże w praktyce wiele czynności, takich jak dokonywanie zmian w księgach wieczystych, Krajowym Rejestrze Sądowym czy rozporządzanie odziedziczonym majątkiem wymaga przedstawienia dowodu potwierdzającego posiadanie statusu spadkobiercy. Dotyczy to także sytuacji, w której dziedziczeniu podlegają udziały zmarłego wspólnika w spółce. Przejście udziałów w spółce z o.o. na spadkobiercę będzie skuteczne względem spółki dopiero z chwilą, gdy spadkobierca zawiadomi o tym spółkę, przedstawiając jednocześnie dowód przejścia udziałów. Takim dowodem jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. O tym jakie skutki dla samej spółki wywołuje dziedziczenie jej udziałów przeczytasz więcej w naszym artykule Śmierć wspólnika spółki z o.o. – skutki dla spółki.

Wykorzystaj 100% możliwości jakie daje fundacja rodzinna. Sprawdź naszą książkę!

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane jest po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd wzywa na rozprawę wszystkich spadkobierców. Każdy z nich musi złożyć oświadczenie o tym, czy zna innych spadkobierców oraz czy spadkodawca nie zostawił testamentu. Sąd nie wyda postanowienia stwierdzającego nabycie spadku tylko przez niektórych spadkobierców albo tylko w odniesieniu do części majątku spadkowego. Postępowanie w sprawie nabycia spadku może zakończyć się już na pierwszej rozprawie, jeżeli jednak pomiędzy spadkobiercami powstanie spór, postępowanie znacznie się wydłuża.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Innym dokumentem potwierdzającym status spadkobiercy jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza wynosi 50 zł. W celu uzyskania takiego dokumentu, należy umówić u notariusza spotkanie wraz ze wszystkimi spadkobiercami testamentowymi i ustawowymi. Co ważne, wszyscy spadkobiercy muszą być zgodni co do należnych im udziałów w majątku spadkowym. W przeciwnym razie notariusz nie może wydać aktu poświadczenia dziedziczenia, a podział majątku może nastąpić tylko przed sądem.

Notariusz nie sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacji, gdy w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony inny akt poświadczenia dziedziczenia lub zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd. Nie jest także możliwe sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacji, gdy w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami lub gdy okaże się, że istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone. Sprawa komplikuje się także, gdy spadkobiercą jest osoba małoletnia – o właściwym postępowaniu w takim przypadku, więcej przeczytasz w artykule: „Małoletni jako spadkobierca – czy można uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia?”

Obowiązki spółki

Po otrzymaniu od spadkobierców zawiadomienia o przejściu udziałów, spółka ma obowiązek zaktualizować odpowiednie dokumenty, takie jak księga udziałów czy lista wspólników dla spółki z o.o., a także złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę danych w zakresie wspólników spółki.

Kacper Chachurski

Przeczytaj także:

Dla kogo fundacja rodzinna?