Przeanalizowaliśmy 750 spraw dotyczących konfliktów w spółce. Przeczytaj III wydanie raportu o sporach wspólników i sprawdź jak orzekają sądy!

Już po raz trzeci zajęliśmy się analizą orzeczeń wydanych przez polskie sądy, żeby ustalić, w jaki sposób rozstrzygają konflikty między wspólnikami. Nasza kolejna edycja raportu o sporach wspólników obejmuje aż 750 orzeczeń. Są to orzeczenia dotyczące różnych spraw związanych z konfliktami w spółkach – zaskarżania uchwał, powództw o wyłączenie wspólnika bądź rozwiązanie spółki, a nawet wniosków o udostępnienie dokumentacji spółki z o.o.

 Konflikt w spółce – jaki jest czas orzekania sadów?

Nie ma spółek wolnych od ryzyka konfliktu. Nawet z pozoru błahe spory mogą stać się przyczyną poważnych problemów – część z nich uda się rozwiązać na drodze porozumienia, pozostałe zaś znajdą swój finał w sądzie. Skierowanie sprawy na wokandę może okazać się jedynym rozwiązaniem dla wspólników mniejszościowych, którzy w normalnej sytuacji mają dużo słabszą pozycję negocjacyjną. Zapoznanie się z naszym raportem o sporach wspólników pozwoli na oszacowanie, ile czasu może zająć rozpatrzenie sporu, który zostanie skierowany na drogę sądową. Wskazujemy także na inne alternatywne możliwości rozwiązania konfliktu, włączając w to arbitraż.

Jak orzekają sądy w sprawach dotyczących sporów wspólników?

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, warto zbadać na co sądy zwracają uwagę podczas postępowania. Nasz raport zawiera informacje o tym, jak często sądy uwzględniają bądź oddalają powództwa w określonych rodzajach spraw. Oprócz statystyk wskazanych w raporcie pomocne mogą okazać się przygotowane przez nas opisy przykładowych spraw, które niejednokrotnie zawierają istotne detale pozwalające dobrze ocenić dany stan faktyczny.

Raport o sporach wspólników – co jeszcze?

W treści raportu znajdą Państwo także nasze uwagi, które wynikają z chęci podzielenia się doświadczeniem, jakie nabyliśmy podczas analizowania rozmaitych stanów faktycznych i spraw prowadzonych przez naszą kancelarię. Uwagi te mogą okazać się przydatne wskazując na możliwość uzyskania korzystnych skutków procesowych, np. poprzez złożenie odpowiednio sformułowanego wniosku o zabezpieczenie powództwa.

Cieszymy się, że możemy dzisiaj oddać w Państwa ręce raport o sporach wspólników stworzony z myślą o dzieleniu się wiedzą z innymi. Raport jest efektem naszej wielomiesięcznej pracy badawczej. 750 orzeczeń z pewnością stanowi już istotną bazę do analiz i formułowania wniosków. W przyszłym roku będzie ona jeszcze wyższa.

Tomasz Rutkowski

Marcin Tomczak

Pobierz III edycję Raportu o sporach wspólników TUTAJ