Już po raz czwarty publikujemy raport o sporach wspólników. Najnowsze wydanie raportu bazuje na aż tysiącu orzeczeniach sądów powszechnych.

Jakie są główne źródła konfliktów między wspólnikami?

Analiza 1.000 wyroków pokazała, że do sądów najczęściej trafiają spory wspólników związane z  finansami spółki oraz konflikty pomiędzy wspólnikami a zarządem spółki. Mając to na uwadze można uznać, że kluczowe dla prowadzenia biznesu jest prawidłowe uregulowanie tych kwestii w umowie spółki i porozumieniach wspólników.

Czas trwania postępowań

Czas trwania postępowań sądowych w sprawach z zakresu sporów wspólników różni się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz konkretnego rodzaju postępowania. Co do zasady sprawy dotyczące zaskarżenia uchwał rozpoznawane są szybciej od spraw dotyczących rozwiązania spółki i wyłączenia wspólnika.

Raport o sporach wspólników – nie tylko statystyka!

IV edycja raportu o sporach wspólników zawiera również uwagi i wnioski naszych ekspertów. Nasza publikacja posłuży Państwu do zorientowania się w swojej sytuacji w spółce, zabezpieczenia się przed konfliktem lub ułożenia strategii działań, w razie pojawienia się sporu w spółce.