PragmatIQ_logo_czarne

KURS WIDEO ONLINE

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna w pigułce

Poznaj tajniki funkcjonowania i rozliczania spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. W naszym kursie znajdziesz największe zalety tych spółek!

od 490 zł netto

Dlaczego warto prowadzić działalność w formie sp.k. lub S.K.A.?

Możesz elastyczne wypłacać zysk, nawet w trakcie roku 

Zmniejszysz obciążenia ZUS

Twoje obciążenia podatkowe będą efektywnie niższe 

Ograniczysz odpowiedzialność komandytariusza lub akcjonariusza  

od 490 zł netto

Jakie korzyści da Ci nasz kurs?

 • Dowiesz się jak opodatkowana jest spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. 
 • Nauczysz się jak prawidłowo rozliczać wspólników spółek. 
 • Sprawdzisz na praktycznym przykładzie jak zastosować odliczenie komplementariusza. 
 • Poznasz tajniki księgowania najbardziej typowych zdarzeń spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. 
 • Dowiesz się jakie są najczęściej popełniane błędy przy zakładaniu spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. 
 • Odkryjesz dlaczego stosowanie ulgi podatkowej może nie być korzystne u komplementariusza. 
 • Staniesz się ekspertem w rozliczaniu spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. 

od 490 zł netto

Dla kogo jest ten kurs?

 • Wspólników spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. 
 • Biur księgowych obsługujących spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. 
 • Przedsiębiorców myślących o przekształceniu w spółkę. 

Program kursu

 1. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna podatnikiem CIT. 
 2. Opodatkowanie 9% CIT a 19% CIT – przykłady. 
 3. Źródła przychodów w CIT. 
 1. Kategorie wspólników. Zasady reprezentacji. 
 2. Zasady odpowiedzialności wspólników. 
 3. Opodatkowanie wspólników. Kalkulacja. Zastosowanie zwolnienia dywidendowego. 
  • Rozliczenie komplementariusza 
  • Rozliczenie komandytariusza 
  • Rozliczenie akcjonariusza 
 4. Opodatkowanie szczególnych zdarzeń pomiędzy spółką a wspólnikiem 
  • Wypłata zaliczek ze spółki w trakcie roku. 
  • Wypłata zysku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. 
  • Odsetki od udziału kapitałowego wspólnika. 
 5. Deklaracje podatkowe. Obowiązki spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. 
 6. Wspólnicy a ZUS. 
 1. Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki.
 2. Umowa o pracę wspólnika.
 3. Wynagrodzenie prokurenta.
 4. Świadczenie usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej wspólnika.
 5. Najem prywatny wspólnika na rzecz spółki.
 1. Moment powstania spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej.
 2. Opodatkowanie wkładów (wkład pieniężny i niepieniężny).
 3. Rozliczenie nadwyżki lub niedoboru wkładu wspólnika.
 4. Dofinansowanie spółki przez wspólników.
  • Pożyczka.
  • Podwyższenie wkładów.
  • Dopłaty.
 5. Zmiany umowy spółki.
  • Zamiana ról wspólników.
  • Zamiana procentowa udziałów w zyskach.
 6. Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce / wystąpienie wspólnika / częściowe wycofanie wkładu.
 7. Likwidacja spółki komandytowej / komandytowo-akcyjnej – opodatkowanie.
 8. Porównanie spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej.
 9. Porównanie spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej ze spółką z o.o. oraz indywidualną działalnością gospodarczą.

 10. Najczęściej popełniane błędy przy zakładaniu spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

 11. Problematyczne rozliczenie spółki komandytowej w związku z opodatkowaniem CIT.

  • Wypłata zysków osiągniętych do końca 2020 roku – zasady opodatkowania.

  • Rozliczenie strat z lat poprzedzających objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT.

 1. Estoński CIT – struktura spółki a możliwość zmiany formy opodatkowania. 
 2. Ceny transferowe – zasady i obowiązki. 
 3. Ulga B+R oraz Innovation Box. Czy się opłaca?  
 4. Danina solidarnościowa a spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. 
 5. Podatek minimalny – jak liczyć? Kogo obowiązuje? 
 1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 2. Jednostka mikro, mała, średnia i duża.
 3. Sprawozdanie finansowe – elementy.
 4. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg spółki.
 5. Kapitały własne – kiedy i jak powstają?
 6. Prezentacja zysków z różnych okresów.
 7. Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 8. Przykłady wybranych księgowań w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej.
  • Podział lub pokrycie wyniku finansowego.
  • Pożyczki wspólnik – spółka
  • Wniesienie wkładów pieniężnych
  • Wniesienie wkładów niepieniężnych
  • Księgowanie podziału zysku.

od 490 zł netto

W ramach kursu otrzymasz

Prawie 4 godziny materiału video

Kurs podzielony jest na 5 tematycznych lekcji.
A w nich same konkrety i praktyczne przykłady,
bez marnowania Twojego czasu.

Gwarancję jakości

Jeśli do 14 dni po aktywacji
kursu stwierdzisz, że nie jest
dla Ciebie – zwrócimy Ci całą kwotę.

Aktualizacje treści

W przypadku pojawienia się aktualizacji kursu, udostępnimy Ci ją bez dodatkowych opłat!

Możliwość zadawania pytań

Po każdej lekcji kursu masz możliwość zadania
pytania do danego zagadnienia!

Dostęp do nagrań wszystkich webinarów

Nasi kursanci mają dostęp do nagrań wszystkich
webinarów dotyczących spółek komandytowych,
które omawiają najnowsze zmiany i najczęstsze problemy.

Dostęp do Klubu PragmatIQ

To zamknięta grupa na Facebooku,
gdzie autorzy kursu odpowiadają
na pytania kursantów.

Pakiety cenowe

Tylko ten kurs
 

Dostęp tylko do kursu
„Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna w pigułce”
na 2 lata


490 zł netto

  

Dostęp do kursu: Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna w pigułce na 2 lata.

Bezpłatne aktualizacje.

Możliwość zadawania pytań pod każdą lekcją.

Certyfikat ukończenia kursu.

Dostęp do wszystkich tematycznych webinarów.

Dostęp do zamkniętej  grupy na Facebook’u, gdzie możesz zadać pytania dotyczące kursu: Klub PragmatIQ.

Pakiet kurs
+ książka o komandytowej

„Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna w pigułce”
+ książka „Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”

680 zł netto
589 zł netto

Oszczędzasz 91 zł!

490 zł Dostęp do kursu: Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna w pigułce na 2 lata.

199 zł 99 zł Ebook Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach

Bezpłatne aktualizacje.

Możliwość zadawania pytań pod każdą lekcją.

Certyfikat ukończenia kursu.

Dostęp do wszystkich tematycznych webinarów.

Dostęp do zamkniętej  grupy na Facebook’u, gdzie możesz zadać pytania dotyczące kursu: Klub PragmatIQ.

Pakiet kursów
+ książka

Kurs „Spółka komandytowa”
+ kurs „Estoński CIT 2.0”
+ książka „Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”

1570 zł netto
1179 zł netto

Oszczędzasz 391 zł!

490 zł 340 zł Dostęp do kursu: Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna w pigułce na 2 lata.

199 zł 99 zł Ebook Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach

890 zł 740 zł Dostęp do kursu: Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach na 2 lata.

Bezpłatne aktualizacje.

Możliwość zadawania pytań pod każdą lekcją.

Certyfikat ukończenia kursu.

Dostęp do wszystkich tematycznych webinarów.

Dostęp do zamkniętej  grupy na Facebook’u, gdzie możesz zadać pytania dotyczące kursu: Klub PragmatIQ.

Wszystkie kursy objęte są 14-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy.

Autorami kursu są eksperci z Kancelarii Prawnej PragmatIQ

Jesteśmy prawnikami od podatków i spółek. Od lat doradzamy firmom w ważnych procesach przemian. Dostarczamy tylko korzystne i realne rozwiązania oraz sami je wdrażamy.

0
zakończonych spraw spółek i wspólników
0 razy
zmieniliśmy tryb działania spółek
0
zadowolonych
Klientów
0 razy
zamknęliśmy poważne transakcje

Autorzy kursu i prelegenci

Dominika Jaszczyk

wspólniczka Kancelarii PragmatIQ, doradca podatkowy

Dominika jest wspólniczką w Kancelarii PragmatIQ, w której kieruje pracami zespołu prawa podatkowego, w szczególności sprawami związanymi z restrukturyzacjami, cenami transferowymi i IP Box/B+R.

Dominika posiada uprawnienia głównej księgowej, a także współpracuje z SKWP w Poznaniu. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, specjalizacja: Finanse, audyt i podatki. Zakończyła również studia doktoranckie w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W 2022, 2023 oraz 2024 roku Dominika otrzymała wyróżnienie w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA.

Maria Ratajczyk

prokurentka w PragmatIQ Księgowość, główna księgowa, konsultantka
ds. prawa podatkowego

Maria zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym i rachunkowym oraz doradztwem przy kształtowaniu odpowiednich struktur prowadzonej działalności przez klientów PragmatIQ Księgowość. Maria uczestniczy w projektach związanych z reorganizacją prowadzonej działalności gospodarczej, nadzorując podatkowe i rachunkowe aspekty związane z procesami przekształceń, aportami przedsiębiorstw, nieruchomości i innych składników majątku, transakcjami sprzedaży przedsiębiorstw oraz spółek, likwidacją prowadzonej działalności.

Zajmuje się prowadzeniem księgowości dla obsługiwanych przez PragmatIQ Księgowość fundacji rodzinnych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, kierunek: Finanse i rachunkowość, specjalizacja: Finanse, audyt i podatki.

W 2022 roku Maria otrzymała wyróżnienie w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA.

Nasza przewaga:

Wiemy jak prosto i rzeczowo wyjaśniać zawiłe kwestie prawne i podatkowe

od 490 zł netto

Najczęściej zadawane pytania​

Tak, kurs jest aktualny. Zawiera stan prawny na dzień 1 stycznia 2024r., a od tego czasu nie doszło do żadnych zmian w prawie i podatkach, które wpływałyby na treść kursu.

Nie, nie zapowiada się na to. Nie ma obecnie zapowiedzi zmian dotyczącyh fundacji rodzinnych na dalszą część roku 2023, a także na rok 2024 r. Jeżeli jednak do istotnych zmian w prawie i podatkach dojdzie, to kurs zostanie przez nas zaktualizowany i wszyscy kursanci będą mieli dostęp do aktualnych treści bez dodatkowych kosztów.

Oczywiście. W koszyku  jest miejsce na podanie danych do faktury. 

Naturalnie, że tak. Prosimy o kontakt mailowy faktury@pragmatiq.pl z danymi do faktury. 

Oczywiście. Masz na to 14 dni od daty udzielenia dostępu. Wystarczy, że napiszesz maila na faktury@pragmatiq.pl i załatwimy kwestie formalne jak korekta faktury oraz otrzymasz pełny zwrot.

Z kursu może korzystać tylko jedna osoba. Jeśli Twoi współpracownicy chcą skorzystać z kursu – wykup dodatkowe dostępy. Na pewno się to opłaci!

Jeśli chcesz kupić 3 lub więcej licencji to jest szansa na zniżkę. Prosimy o kontakt na faktury@pragmatiq.pl

Dostęp do platformy otrzymujesz od razu po zakupie, kursy pojawią się na Twoim koncie po opłaceniu zamówienia.

Tak! Po otrzymaniu dostępu będziesz mieć dostęp do wszystkich lekcji w kursie.

Niezwłocznie po opłaceniu zamówienia, na adres e-mail podany formularzu zamówienia otrzymasz dane do logowania do kursu. Jeżeli wiadomość nie przyjdzie od razu, sprawdź folder Spam i inne foldery poczty, takie jak Newsletery, Oferty, Powiadomienia itp.

Jeśli go tam nie znajdziesz – napisz do nas na kancelaria@pragmatiq.pl

Dostęp i aktualizacje kursu otrzymujesz na 24 miesiące od dnia zakupu.

Niestety nie. Cena promocyjna z pakietu jest dostępna wyłącznie przy jednoczesnym zakupie dwóch kursów. Przy oddzielnym zakupie kursów obowiązuje cena regularna.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem kancelaria@pragmatiq.pl

PragmatIQ Doradztwo Transakcyjne i Podatkowe S.K.A.
ul. Grunwaldzka 107 60-313 Poznań

tel. 61 8 618 000, e-mail: kontakt@pragmatiq.pl
KRS 0000934682, NIP 7792529204, REGON 389620327

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50.000 zł (wpłacony w całości)

COPYRIGHT 2024 PRAGMATIQ