PragmatIQ_logo_czarne

KURS WIDEO ONLINE

Fundacja rodzinna - sukcesja w biznesie w praktycznych pytaniach i odpowiedziach

Dowiedz się więcej na temat najnowszych przepisów dotyczących fundacji rodzinnej i poznaj jej największe zalety w naszym kursie!

od 740 zł netto

Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?

zabezpieczenie i utrzymanie majątku w rękach rodziny na pokolenia

zapewnienie wykorzystania majątku rodzinnego zgodnie z wolą fundatora

uzyskanie korzyści przy wdrażaniu i realizacji planu sukcesji

szansa na uniknięcie zachowku

możliwość korzystania z licznych preferencji
i zwolnień podatkowych

minimalizacja ryzyka konfliktów
w rodzinie

od 740 zł netto

ponad 20 lat

ma co druga firma
w Polsce

ponad 90%

wszystkich firm rodzinnych jest ciągle
operacyjnie zarządzana przez seniorów

tylko 10%

dzieci z rodzin, w których rodzice
prowadzą firmy chce przejąć biznes

Z naszego kursu dowiesz się m.in.

 • na co koniecznie zwrócić uwagę przy planowaniu sukcesji i założeniu fundacji rodzinnej
 • jaki majątek należy wnieść do fundacji rodzinnej, w jaki sposób to zrobić i jakie wiążą się z tym skutki podatkowe
 • jak opodatkowana jest fundacja rodzinna
  i wypłata świadczeń na rzecz jej beneficjentów
 • czy fundacja rodzinna pozwala na uniknięcie obowiązku zapłaty zachowku
 • jak wygląda prowadzenie księgowości
  w fundacji rodzinnej
od 740 zł netto

Zobacz przykładową lekcję

od 740 zł netto

Dla kogo jest kurs?

 • właścicieli majątku rodzinnego, planujących sukcesję
 • przedsiębiorców
 • wspólników spółek handlowych
 • prawników, doradców podatkowych i finansowych
 • biur księgowych

Program kursu

Wstęp

Część prawna

 1. Czym jest fundacja rodzinna? 
 2. Co wyróżnia fundację rodzinną na tle innych form sukcesji, np. powołania spadkobiercy w testamencie? 
 3. Kiedy najlepiej rozpocząć proces tworzenia fundacji rodzinnej? 
 4. Dlaczego przedsiębiorcy korzystali dotychczas z zagranicznych fundacji prywatnych? 
 5. Czy można przenieść zagraniczną fundację rodzinną do Polski? 
 6. Dlaczego mówi się, że fundacja rodzinna to jedno z najkorzystniejszych i najciekawszych rozwiązań w Europie? 
 1. Kto może, a kto nie może założyć fundacji rodzinnej?
 2. Kto może, a kto nie może być beneficjentem fundacji rodzinnej?
 3. Jakie organy musi, a jakie może mieć fundacja rodzinna?
 4. Jak założyć fundację rodzinną?
 5. Czy można zastrzec, że świadczenia na rzecz beneficjentów będą wypłacane po spełnieniu określonego warunku albo w określonym terminie?
 6. Czy i kiedy zarząd może nie wypłacić świadczeń beneficjentom?
 7. Czy zarząd fundacji rodzinnej może wpływać na wysokość świadczeń wypłacanych beneficjentom?
 8. Kiedy beneficjent fundacji rodzinnej może być zobowiązany do zwrotu otrzymanego świadczenia?
 9. Czy beneficjentem uprawnionym do uczestniczenia w zgromadzeniu beneficjentów może być małoletni?
 10. Czy można przewidzieć w statucie, że świadczenie na rzecz beneficjenta wejdzie do jego majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego z małżonkiem? Czy w braku takiego postanowienia świadczenie na rzecz beneficjenta będzie uznane za darowiznę czy inne, szczególne świadczenie?
 11. Jakie postanowienia warto wprowadzić w statucie?
 12. Jak szczegółowo należy określić beneficjenta w statucie i czy można to zrobić poza statutem?
 1. Jak wnieść majątek do fundacji rodzinnej?
 2. Jaka jest optymalna wysokość funduszu założycielskiego?
 3. Jakie składniki majątkowe można, a jakich nie można wnosić do fundacji rodzinnej?
 4. Czy warto wnieść pieniądze do fundacji rodzinnej?
 5. Czy warto wnieść nieruchomość do fundacji rodzinnej?
 6. Jak wnieść nieruchomość do fundacji rodzinnej?
 7. Czy można wnieść nieruchomość rolną do fundacji rodzinnej?
 8. Czy fundator lub inny podmiot po śmierci fundatora może wycofać mienie wniesione do fundacji rodzinnej?
 9. Czy wniesienie mienia na pokrycie funduszu założycielskiego z majątku wspólnego małżonków wymaga zgody małżonka fundatora?
 10. Czy wniesienie do fundacji majątku innego niż pieniądze wymaga każdorazowo sporządzenia wyceny?
 1. Czy i jaką działalność gospodarczą może prowadzić fundacja rodzinna?
 2. Kto może ponosić odpowiedzialność na podstawie ustawy o fundacji rodzinnej i za co?
 3. Czy można zaskarżyć uchwały podejmowane przez organy fundacji rodzinnej i jak to zrobić?
 4. Czy i kiedy można zmienić statut fundacji rodzinnej?
 5. Czy można przewidzieć, że określone postanowienia statutu nie będą podlegać zmianie po śmierci fundatora?
 6. Czy i kiedy można zmienić beneficjentów fundacji rodzinnej?
 1. Jakie przyczyny mogą spowodować rozwiązanie fundacji rodzinnej i w jaki sposób powinno to nastąpić?
 2. Czy rozwiązanie fundacji rodzinnej zawsze wymaga przeprowadzenia jej likwidacji?
 3. Kto otrzyma majątek fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu?
 4. Czy rozwiązanie fundacji rodzinnej wymagać może zgody sądu opiekuńczego?
 1. Co to jest zachowek, komu przysługuje i w jakiej wysokości?
 2. Jak nowe przepisy o fundacji rodzinnej wpłynęły na ustalanie wysokości zachowku?
 3. Czy na zachowek wpływa samo uzyskanie statusu beneficjenta czy uprawniony musi dostać wypłatę z fundacji rodzinnej?
 4. Czy można zrzec się prawa do świadczenia z fundacji rodzinnej i zamiast tego dochodzić wypłaty zachowku?
 5. Czy fundację rodzinną można pozwać o zapłatę zachowku?
 6. Jak oceniać zmiany dotyczące zachowku?

Część podatkowa

 1. Czy wniesienie majątku do fundacji rodzinnej jest opodatkowane podatkiem dochodowym?
 2. Czy wniesienie majątku do fundacji rodzinnej jest opodatkowane PCC?
 3. Jak przebiega opodatkowanie VAT wniesienia majątku do fundacji rodzinnej?
 4. Kiedy wniesienie mienia do fundacji rodzinnej jest opodatkowane VAT?
 1. Jakie podatki płaci fundacja rodzinna?
 2. Jak jest opodatkowana działalność gospodarcza fundacji rodzinnej?
 3. Jak jest opodatkowana wypłata świadczeń i ukrytych zysków przez fundację rodzinną?
 4. Kiedy fundacja rodzinna zapłaci 19% CIT?
 1. Czy działalność fundacji rodzinnej podlega opodatkowaniu VAT?
 2. Czy przekazanie świadczeń beneficjentom jest opodatkowane VAT?
 3. Czy fundacja rodzinna płaci PCC?
 4. Czy fundacja rodzinna płaci podatek od nieruchomości?
 5. Czy fundacja rodzinna płaci podatek od przychodów z budynków?

 1. Jak są opodatkowani beneficjenci fundacji rodzinnej będący organizacjami pożytku publicznego?
 2. Czy beneficjenci będący osobami fizycznymi należącymi do najbliższej rodziny fundatora są zwolnieni z podatku dochodowego?
 3. Jakie stawki podatku dochodowego mogą zapłacić beneficjenci, którzy otrzymują środki od fundacji rodzinnej?
 4. Czy świadczenia uzyskiwane przez beneficjentów od fundacji rodzinnej są objęte daniną solidarnościową i podatkiem od spadków i darowizn?
 5. Czy środki wypłacane przez fundację rodzinną są oskładkowane?
 6. Jak jest opodatkowane otrzymanie świadczenia w postaci ukrytych zysków?
 7. Jakie są obowiązki fundacji rodzinnej jako płatnika?
 1. Jakie podatki zapłaci fundacja rodzinna w związku z likwidacją?
 2. Czy przekazanie przez fundację majątku likwidacyjnego będzie opodatkowane VAT?
 3. Jak jest opodatkowane otrzymanie majątku likwidacyjnego od fundacji rodzinnej?
 4. Jaki majątek należy wnieść do fundacji rodzinnej, żeby nie stracić na likwidacji?
 1. Czy fundacja rodzinna może korzystać z estońskiego CIT?
 2. Czy możliwe jest, by fundacja rodzinna była jednocześnie wspólnikiem spółki, która korzysta z estońskiego CIT?
 3. Czy fundator lub beneficjent fundacji rodzinnej mogą być wspólnikami spółek na estońskim CIT?
 1. Czym jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?
 2. Czy utworzenie fundacji rodzinnej może spełniać przesłanki do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?
 3. Czy utworzenie fundacji rodzinnej może stanowić schemat podatkowy?
 4. Czy zgłoszenie schematu podatkowego polegającego na utworzeniu fundacji rodzinnej może wiązać się z ryzykiem zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?
 5. Czy założenie fundacji rodzinnej przed wyprowadzką za granicę może wiązać się z ryzykiem zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?

Część księgowo-rachunkowa

 1. Czy fundacja rodzinna musi prowadzić pełną księgowość?
 2. W którym momencie należy otworzyć księgi rachunkowe w fundacji rodzinnej i rozpocząć ewidencjonowanie zdarzeń?
 3. Czy fundacja rodzinna może korzystać z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości?
 4. Jakie obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości ciążą na zarządzie fundacji, radzie nadzorczej i zgromadzeniu beneficjentów?
 5. Czy sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej podlega badaniu przez biegłego rewidenta?
 6. Czy fundacja rodzinna może sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe?
 7. W jaki sposób ewidencjonować w księgach niektóre ze zdarzeń występujące w fundacji rodzinnej?

Podsumowanie

Podsumowanie całego kursu – dla kogo fundacje rodzinne?

od 740 zł netto

W ramach kursu otrzymasz

Ponad 5 godzin materiału video

Kurs podzielony jest na 14 tematycznych lekcji.
A w nich same konkrety i praktyczne przykłady,
bez marnowania Twojego czasu.

Wygodną formę nauki

Kurs jest w całości nagrany, więc oglądasz
kiedy i od którego momentu chcesz.

Gwarancję jakości

Jeśli do 14 dni po aktywacji
kursu stwierdzisz, że nie jest
dla Ciebie – zwrócimy Ci całą kwotę.

Aktualizacje treści

W przypadku pojawienia się aktualizacji kursu, udostępnimy Ci ją bez dodatkowych opłat!

Dostęp do Klubu PragmatIQ

To zamknięta grupa na Facebooku,
gdzie autorzy kursu odpowiadają
na pytania kursantów.

Możliwość zadawania pytań

Po każdej lekcji kursu masz możliwość zadania
pytania do danego zagadnienia!

Dostęp do nagrań wszystkich webinarów

Nasi kursanci mają dostęp do nagrań wszystkich
webinarów dotyczących sukcesji i fundacji rodzinnej,
które omawiają najnowsze zmiany i najczęstsze problemy.

Pakiety cenowe

Tylko ten kurs
 

Dostęp tylko do kursu
„Fundacja rodzinna”


890 zł netto

Dostęp do kursu: Fundacja rodzinna – sukcesja w biznesie w praktycznych pytaniach i odpowiedziach na 2 lata.

Bezpłatne aktualizacje.

Możliwość zadawania pytań pod każdą lekcją.

Certyfikat ukończenia kursu.

Dostęp do wszystkich tematycznych webinarów.

Dostęp do zamkniętej  grupy na Facebook’u, gdzie możesz zadać pytania dotyczące kursu: Klub PragmatIQ.

Pakiet kurs
+ książka o sukcesji

Kompendium sukcesyjne z książką „Zmiana warty”

1080 zł netto
989 zł netto

Oszczędzasz 91 zł!

890 zł Dostęp do kursu: Fundacja rodzinna – sukcesja w biznesie w praktycznych pytaniach i odpowiedziach na 2 lata.

199 zł 99 zł Ebook Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie

Bezpłatne aktualizacje.

Możliwość zadawania pytań pod każdą lekcją.

Certyfikat ukończenia kursu.

Dostęp do wszystkich tematycznych webinarów.

Dostęp do zamkniętej  grupy na Facebook’u, gdzie możesz zadać pytania dotyczące kursu: Klub PragmatIQ.

Pakiet kursów
+ książka

Kurs „Fundacja rodzinna” + kurs „Estoński CIT 2.0” + „Zmiana warty”

1970 zł netto
1579 zł netto

Oszczędzasz 391 zł!

890 zł 740 zł Dostęp do kursu: Fundacja rodzinna – sukcesja w biznesie w praktycznych pytaniach i odpowiedziach na 2 lata.

199 zł 99 zł Ebook Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie

890 zł 740 zł Dostęp do kursu: Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach na 2 lata.

Bezpłatne aktualizacje.

Możliwość zadawania pytań pod każdą lekcją.

Certyfikat ukończenia kursu.

Dostęp do wszystkich tematycznych webinarów.

Dostęp do zamkniętej  grupy na Facebook’u, gdzie możesz zadać pytania dotyczące kursu: Klub PragmatIQ.

Wszystkie kursy objęte są 14-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy.

Autorami kursu są eksperci z Kancelarii Prawnej PragmatIQ

Jesteśmy prawnikami od podatków i spółek. Od lat doradzamy firmom w ważnych procesach przemian. Dostarczamy tylko korzystne i realne rozwiązania oraz sami je wdrażamy.

0
zakończonych spraw spółek i wspólników
0 razy
zmieniliśmy tryb działania spółek
0
zadowolonych
Klientów
0 razy
zamknęliśmy poważne transakcje

PragmatIQ wśród najlepszych polskich kancelarii według Forbes!

Kancelaria PragmatIQ, która od lat prowadzi portal o sukcesji w firmie zmianawarty.pl została wymieniona wśród 4 najlepszych w całej Polsce w dziedzinie „prawo spadkowe” w ramach drugiej edycji rankingu Forbes – Best Law Firms 2023.

Ranking Forbes prezentujący najczęściej polecane kancelarie w 2023 roku to lista firm, które jako pierwsze przychodzą na myśl przedsiębiorcom poszukującym specjalistycznego wsparcia we właściwym dla problemu segmencie prawa.

To duże wyróżnienie i dowód na to, że konsekwentna praca, wymiana poglądów oraz dzielenie się wiedzą i popularyzacją doradztwa w zakresie sukcesji są doceniane na ogólnopolskim rynku prawniczym.

Autorzy kursu i prelegenci

Rafał Szymkowiak

wspólnik Kancelarii PragmatIQ, radca prawny

 

W trakcie swojej ponad 30-letniej kariery zawodowej doradzał ponad tysiącu firm rodzinnym. Brał udział w jednym z pierwszych przekształceń spółki cywilnej w spółkę z o.o., które zakończyło się przełomowym w tej kwestii orzeczeniem Sądu Najwyższego. Konsultował prawnie i podatkowo powstawanie licznych holdingów rodzinnych. Przeprowadził setki reorganizacji firm prywatnych, w drodze przekształceń form prawnych, zbywania udziałów, łączeń i podziałów.

Od 2005 r. tworzył liczne koncepcje sukcesyjne wielu rodzin w oparciu o testamenty, zapisy, zrzeczenia się zachowków. Doradzał wielu firmom w spadku oraz zarządcom sukcesyjnym. Współautor licznych statutów fundacji rodzinnych.

Jeden z inicjatorów powstania w 2018 r. portalu zmianawarty.pl poświęconego sukcesji w firmie i odwiedzanego rocznie przez ponad 180 000 unikalnych użytkowników.

Prelegent na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu prawa spadkowego i sukcesji w firmach prywatnych.

W 2023 roku Rafał otrzymał wyróżnienie w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA.

Jacek Miłaszewski

radca prawny

Jacek na co dzień przygotowuje dla klientów strategie sukcesji, ochrony dóbr osobistych oraz ochrony praw własności intelektualnej. Uczestniczył w projektowaniu ustawy dot. fundacji rodzinnych, a także zarejestrował jedną z pierwszych w Polsce fundacji rodzinnych.

Jacek prowadzi również złożone reorganizacje przedsiębiorstw oraz wspiera klientów w sprawach obejmujących spory korporacyjne. Współredaguje portal zmianawarty.pl poświęcony sukcesji w firmie.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską.

Aleksandra Oczkiewicz

radca prawny

 

Aleksandra w ramach współpracy z Kancelarią PragmatIQ wspierała klientów w procesach negocjacji i realizacji transakcji inwestycyjnych w branży hotelowej i budowlanej, doradzała w sprawach związanych z wystąpieniem ze spółki w sytuacjach sporów pomiędzy wspólnikami oraz przygotowywała i wdrażała koncepcje sukcesyjne, w szczególności w firmach rodzinnych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w toruńskich i poznańskich kancelariach prawnych

Aleksandra Stankiewicz

doradca podatkowy, radca prawny

 

Aleksandra zajmuje się bieżącym wsparciem klientów Kancelarii PragmatIQ w sprawach podatkowych, analizą przepisów i orzecznictwa. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych związanych z sukcesją oraz reorganizacją przedsiębiorstw.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych, zajmując się kompleksową obsługą prawną spółek oraz reprezentując klientów w sporach sądowych.

W 2023 roku Aleksandra otrzymała wyróżnienie w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA.

Adam Moryń

aplikant radcowski

Adam zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, a także analizą orzecznictwa i interpretacji indywidualnych, przygotowywaniem opinii prawnych, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, odwołań od decyzji organów podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Maria Ratajczyk

prokurentka w PragmatIQ Księgowość, główna księgowa, konsultantka
ds. prawa podatkowego

Maria zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym i rachunkowym oraz doradztwem przy kształtowaniu odpowiednich struktur prowadzonej działalności przez klientów PragmatIQ Księgowość. Maria uczestniczy w projektach związanych z reorganizacją prowadzonej działalności gospodarczej, nadzorując podatkowe i rachunkowe aspekty związane z procesami przekształceń, aportami przedsiębiorstw, nieruchomości i innych składników majątku, transakcjami sprzedaży przedsiębiorstw oraz spółek, likwidacją prowadzonej działalności.

Zajmuje się prowadzeniem księgowości dla obsługiwanych przez PragmatIQ Księgowość fundacji rodzinnych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, kierunek: Finanse i rachunkowość, specjalizacja: Finanse, audyt i podatki.

W 2022 roku Maria otrzymała wyróżnienie w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA.

Nasza przewaga:

Wiemy jak prosto i rzeczowo wyjaśniać zawiłe kwestie prawne i podatkowe

od 740 zł netto

Jesteśmy autorami poradnika "Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie"

Publikacja to praktyczny przewodnik po biznesowej sukcesji. Wszystko, co należy wiedzieć na temat dziedziczenia firmy z perspektywy prawa i podatków w 333 pytaniach i odpowiedziach.

Obecnie w sprzedaży dostępne jest III wydanie publikacji, poszerzone o zagadnienia związane z fundacją rodzinną.

Najczęściej zadawane pytania​

Tak, kurs jest aktualny. Zawiera stan prawny na dzień 1 listopada 2023 r., a od tego czasu nie doszło do żadnych zmian w prawie i podatkach, które wpływałyby na treść kursu.

Nie, nie zapowiada się na to. Nie ma obecnie zapowiedzi zmian dotyczącyh fundacji rodzinnych na dalszą część roku 2023, a także na rok 2024 r. Jeżeli jednak do istotnych zmian w prawie i podatkach dojdzie, to kurs zostanie przez nas zaktualizowany i wszyscy kursanci będą mieli dostęp do aktualnych treści bez dodatkowych kosztów.

Oczywiście. W koszyku  jest miejsce na podanie danych do faktury. 

Naturalnie, że tak. Prosimy o kontakt mailowy faktury@pragmatiq.pl z danymi do faktury. 

Oczywiście. Masz na to 14 dni od daty udzielenia dostępu. Wystarczy, że napiszesz maila na faktury@pragmatiq.pl i załatwimy kwestie formalne jak korekta faktury oraz otrzymasz pełny zwrot.

Z kursu może korzystać tylko jedna osoba. Jeśli Twoi współpracownicy chcą skorzystać z kursu – wykup dodatkowe dostępy. Na pewno się to opłaci!

Jeśli chcesz kupić 3 lub więcej licencji to jest szansa na zniżkę. Prosimy o kontakt na faktury@pragmatiq.pl

Dostęp do platformy otrzymujesz od razu po zakupie, kursy pojawią się na Twoim koncie po opłaceniu zamówienia.

Tak! Po otrzymaniu dostępu będziesz mieć dostęp do wszystkich lekcji w kursie.

Niezwłocznie po opłaceniu zamówienia, na adres e-mail podany formularzu zamówienia otrzymasz dane do logowania do kursu. Jeżeli wiadomość nie przyjdzie od razu, sprawdź folder Spam i inne foldery poczty, takie jak Newsletery, Oferty, Powiadomienia itp.

Jeśli go tam nie znajdziesz – napisz do nas na kancelaria@pragmatiq.pl

Dostęp i aktualizacje kursu otrzymujesz na 24 miesiące od dnia zakupu.

Niestety nie. Cena promocyjna z pakietu jest dostępna wyłącznie przy jednoczesnym zakupie dwóch kursów. Przy oddzielnym zakupie kursów obowiązuje cena regularna.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem kancelaria@pragmatiq.pl

PragmatIQ Doradztwo Transakcyjne i Podatkowe S.K.A.
ul. Grunwaldzka 107 60-313 Poznań

tel. 61 8 618 000, e-mail: kontakt@pragmatiq.pl
KRS 0000934682, NIP 7792529204, REGON 389620327

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50.000 zł (wpłacony w całości)

COPYRIGHT 2023 PRAGMATIQ