Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Pismo zatytułowane „Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej” jest zazwyczaj pierwszym dokumentem, z jakim styka się podatnik w konfrontacji z działem kontroli urzędu skarbowego.   Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Kontrola podatkowa co do zasady musi być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ może wszcząć kontrolę. Jednocześnie w przypadku, gdy w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia kontrola nie zostanie …

Wszczęcie kontroli podatkowej

Wszczęcie kontroli podatkowej powinno nastąpić poprzez doręczenie imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Warto pamiętać, że wszczęcie kontroli podatkowej przebiega inaczej, niż wszczęcie kontroli celno-skarbowej. O wszczęciu kontroli celno-skarbowej przeczytasz w artykule Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Upoważnienie doręcza się kontrolowanemu lub jego pełnomocnikowi. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca …