Wojciech Czernik

Kontrola podatkowa a celno-skarbowa

Od 1 marca 2017 r. równolegle funkcjonują dwa rodzaje kontroli – kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa. Zdarza się, że potocznie nazwy tych kontroli są używane zamiennie, jednak należy pamiętać, że w rzeczywistości obie procedury bardzo istotnie się od siebie różnią.

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa – różnice

Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Zakres kontroli celno-skarbowej jest natomiast dużo szerszy. Podlega jej nie tylko przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, ale również m.in. prawa celnego, gier hazardowych czy prawa dewizowego.

KONTROLA PODATKOWA

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

Co więcej, ze względu na swój charakter kontrola celno-skarbowa jest dużo bardziej uciążliwa dla podatnika, stąd przyjęło się nazywać ją także „twardą kontrolą”. Przykładowo do tej procedury nie stosuje się przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. W praktyce oznacza to m.in., że kontrolowanego przedsiębiorcy nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli, a także nie obowiązuje zakaz prowadzenia równocześnie więcej niż jednej kontroli oraz ograniczenie czasu trwania kontroli w ciągu roku.

Kolejna różnica polega na tym, że kontrola podatkowa jest przeprowadzana przez naczelników urzędów skarbowych, natomiast kontrole celno-skarbową przeprowadzają naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Więcej na temat właściwości organów dowiesz się w artykułach Właściwość organów przy kontroli podatkowej oraz Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej.

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa – prawa i obowiązki stron

W praktyce bardzo istotne jest ustalenie, kto Cię kontroluje i w jakim trybie. Od tego bowiem zależy zakres uprawnień kontrolujących a zarazem Twoich praw jako kontrolowanego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przebiegu kontroli, swoich praw i obowiązków, a także uprawnień i obowiązków kontrolujących, zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po kontroli.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz